Giáo xứ Tân Lộc: Họp Phụ Huynh Học Viên Giáo Lý Năm Học 2022-2023

print

Giáo xứ Tân Lộc: Họp Phụ Huynh Học Viên Giáo Lý

Năm Học 2022-2023

Chúa Nhật, ngày 2 tháng 10 năm 2022. Vào lúc 15 giờ, Giáo xứ Tân Lộc đã tổ chức buổi họp mặt phụ huynh học viên giáo lý, để tạo sự tương quan giữa gia đình và Giáo Xứ, nhằm xây dựng đời sống Đức Tin cho con em trong Giáo xứ.

Trong buổi họp phụ huynh của các em tham dự rất đầy đủ. Khai mạc là bài huấn dụ của Cha sở Martinô nói lên tầm quan trọng của phụ huynh trong việc dạy dỗ đức tin, và mẫu gương cho con mình. Tiếp đến, là một bầu khí rất sinh động, để phụ huynh và các Thầy cô giáo lý viên cùng nhau chia sẻ những khó khăn, và những kết quả đã gặt hái được về việc dạy dỗ và hướng dẫn đời sống đức tin của các em hằng ngày.

Qua đó giúp cho mọi người hiểu rõ hơn các em, và giúp các em tiến bộ trong đời sống đức tin cũng như đời sống trong xã hội. Sau đó, phụ huynh của các em quay về các lớp giáo lý để gặp gỡ Giáo Lý Viên của con mình.

Đây là lần đầu tiên Giáo xứ tổ chức buổi gặp mặt phụ huynh học viên Giáo lý. Ước mong, buổi gặp gỡ này tạo được ý thức cho phụ huynh và Thầy cô Giáo Lý Viên trong việc cộng tác và giảng dạy. Để các em thiếu nhi trong Giáo xứ ngày càng trưởng thành hơn trong đời sống nhân bản, nhân cách và đức tin Kitô giáo.

Giáo xứ Tân Lộc