Giờ Kinh Gia Đình – Lm Phê rô Vũ Văn Hài

print

WGPCT: Trong năm Mục vụ Giới Trẻ Trong Gia Đình, xin gời đến quý độc giả cuốn Giờ Kinh Gia Đình do Lm Phê rô Vũ Văn Hài biên soạn năm 2019 để quý vị tùy nghi sử dụng.

Giờ Kinh Gia Đình

 

DIỄN TIẾN

 1. Dấu Thánh Giá
 2. Kinh Chúa Thánh Thần
 3. Kinh Tin
 4. Kinh Cậy
 5. Kinh Mến
 6. Kinh Sấp Mình
 7. Kinh Ăn Năn Tội
 8. Lời Chúa
 9. Suy Niệm
 10. Kinh Tin Kính
 11. Kinh Lạy Cha – 10 kinh Kính Mừng – Sánh Danh
 12. Kinh Lạy Nữ Vương
 13. Kinh cầu xin Thánh Thất (hoặc Kinh dâng gia đình)
 14. Kinh Cám Ơn
 15. Bài hát Kính Đức Mẹ
 16. Kinh Trông Cậy.

————————————————

Lưu ý:

 1. Những kinh quen thuộc được trích từ sách “Mục lục nhựt khóa”, xuất bản năm 1974 (chỉ đổi chủ từ “tôi” thành “con”). Do đó, đối với những từ khác biệt, trong khi chờ đợi bản kinh chính thức của HĐGM VN, các gia đình tùy nghi đọc theo thói quen của địa phương. Ví dụ: “đặng = được”; “Lạy Chúa con, = Lạy Chúa,”; “nhơn từ = nhân từ”…
 2. Lời Chúa: Theo bản dịch của nhóm PVGK.
 3. Tựa bài hát: Theo dòng đầu tiên của bài hát. Ví dụ:”Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ = bài hát “Xin Vâng”).

 

A, PHẦN MỞ ĐẦU

 1. Dấu thánh giá

Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.

 

 1. Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 

* Hoặc hát:  Cầu xin Chúa Thánh Thần

 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

 

 1. Kinh Tin

Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng.  Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh.  Amen.

 

 1. Kinh Cậy

Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau đặng lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai đặng.  Amen.

 

 1. Kinh Mến

Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

 

 1. Kinh Sấp Mình

Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa con. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhậm lời con nguyện. Lạy Chúa xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.

* Kinh vì dấu

Lạy Chúa, chúng con vì dấu Thánh giá, xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen

 

 1. Kinh Ăn Năn Tội

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

 

08 – 09 : Đọc Lời Chúa và Suy niệm

B. PHẦN LỜI CHÚA (THEO NGÀY)

NGÀY THỨ NHẤT.

NGÀY THỨ HAI

NGÀY THỨ BA.

NGÀY THỨ TƯ..

NGÀY THỨ NĂM..

NGÀY THỨ SÁU.

NGÀY THỨ BẢY.

NGÀY THỨ TÁM…

NGÀY THỨ CHÍN.

NGÀY THỨ NHẤT

XIN THÌ SẼ ĐƯỢC

 1. LỜI CHÚA (Lc 11, 9-13)

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Đức Giêsu phán rằng: “Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?“.

          Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

 1. SUY NIỆM

Bài Tin Mừng đem lại cho gia đình chúng ta một niềm phấn khởi thật to lớn. Thật vậy, Thiên Chúa thật là người Cha yêu thương ta vô cùng, luôn yêu thương và sẵn sàng ban phát những ân huệ bởi trời cho chúng ta. Tuy nhiên, cũng như cha mẹ sẽ không khi nào dại dột đến nỗi cho con những gì mà mình biết chắc sẽ làm hại nó. Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng tất nhiên cũng sẽ xử sự như thế, khi ta xin những cái theo sự suy xét nông cạn của ta thì cần thiết, nhưng theo sự khôn ngoan vô cùng của Chúa, thì chẳng cần thiết hay có khi còn làm hại ta nữa!

Vậy, trong buổi cầu nguyện này, cả gia đình ta sốt sắng dâng lên Chúa hai điều sau đây:

Một là xin cho gia đình ai nấy sốt sắng đạo đức, luôn sống tốt để xứng đáng làm chứng cho Chúa.

Hai là xin cho gia đình ta được luôn hằng ngày dùng đủ.

 1. CẦU NGUYỆN (người cha đọc)

Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay đem lại cho chúng con niềm an ủi to lớn. Chúng con quả thực là những kẻ thiếu thốn mọi bề, từ vật chất đến tinh thần, nhất là về mặt đạo đức. Vì thế, chúng con thành khẩn nguyện xin Chúa ban cho gia đình chúng con tất cả những gì cần cho cuộc sống hôm nay, đặc biệt cho cha mẹ luôn sống thánh thiện, con cái ngoan ngoãn nết na, để làm chứng cho đạo thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

NGÀY THỨ HAI

CẦU NGUYỆN CHO CON CÁI

 1. LỜI CHÚA (Lc 2,50-52)

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.               

Khi ấy, Đức Giêsu đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.

          Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

 1. SUY NIỆM

Con Thiên Chúa làm người là chấp nhận lớn lên mỗi ngày một chút về mọi mặt. Thân xác của cậu Giêsu trở nên mạnh mẽ, trí tuệ cậu đầy khôn ngoan, và về mặt tâm linh, ân lộc của Thiên Chúa ở trên cậu. Con Thiên Chúa cũng phải chăm chỉ học làm người, qua tha nhân và kinh nghiệm, qua lao động và thách đố trong cuộc sống. Người chia sẻ phận người long đong của chúng ta, nên Người hiểu gánh nặng của phận người. Xin được học nơi Nadarét về chia sẻ và phục vụ, về tha thứ và yêu thương. Xin được trở nên người có khả năng dám sống và chết cho người khác.

 CẦU NGUYỆN

 Xin Chúa cho những bậc cha mẹ biết chăm lo nuôi dạy con cái cho nên người hiền đức, hầu giúp ích cho gia đình, xã hội và Giáo hội.

Xin cho con cái biết vâng lời mẹ cha, ngoan ngoãn nết na, chăm chỉ học hành và siêng năng làm việc để làm rạng rỡ gia đình và vinh danh đạo Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

NGÀY THỨ BA

CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI CHA

 1. LỜI CHÚA (Mt 1,18-25)

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”. Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu.

          Đó là Lời Chúa. – Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

 1. SUY NIỆM

Nhờ lời của Thiên thần báo mộng, Thánh Giuse hiểu rõ biến cố xảy ra nơi Đức Maria, ngài khiêm tốn thi hành sứ mệnh mà Thiên Chúa đã ủy thác. Suốt cuộc đời thánh Giuse đã trung thành với nhiệm vụ làm chồng, làm cha. Ngài đã chăm lo lao động để kiếm cơm áo cho gia đình, đã quý mến Đức Mẹ hết tình và chuyên tâm dạy dỗ trẻ thơ Giêsu. Vì thế, thánh Giuse đã góp phần biến Thánh Gia trở nên kiểu mẫu về mọi phương diện cho các gia đình noi theo. Ước chi các bậc làm chồng, làm cha trong gia đình cũng noi gương Thánh Giuse, biết hoàn thành trách nhiệm của mình cách tốt đẹp qua sự tôn trọng người bạn trăm năm và chăm lo giáo dục con cái, để nhờ đó tạo nên một gia đình an vui hạnh phúc như Thánh Gia Thất xưa.

 1. CẦU NGUYỆN (Người mẹ đọc)

Lạy Chúa, xin Chúa cho các bậc hiền phụ, đặc biệt là người cha trong gia đình này, biết noi gương Thánh Giuse, sống xứng đáng là người chồng và người cha gương mẫu, để nâng đỡ ủi an người bạn đường và để xây dựng hạnh phúc gia đình. Xin Chúa cho các bậc hiền phụ luôn được mạnh hồn khỏe xác, biết siêng năng làm việc, nhất là luôn biết yêu thương, biết dùng lời nói dịu dàng mà cương trực, và nhất là làm gương sáng, để giáo dục con cái nên người đức hạnh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

NGÀY THỨ TƯ

CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI MẸ

 

 1. LỜI CHÚA (Mt 15,21-28)

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tia và Siđôn, thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!“. Nhưng Người không đáp lại một lời. Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi”. Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!”. Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”. Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy”. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

          Đó là Lời Chúa.

          Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.

 

 1. SUY NIỆM

Niềm tin tưởng mãnh liệt và lòng kiên trì của người Mẹ trong Tin Mừng chúng ta vừa nghe là tấm gương sáng cho các bà mẹ công giáo noi theo, nghĩa là các bà mẹ phải yêu thương và tận tình hy sinh cho con cái để chúng trở nên lành thánh. Nói về việc nuôi dưỡng phần xác con cái thì không bà mẹ nào lại không lo. Nhưng nhiều khi con cái bị ma quỷ thống trị, lừa dối, hãm hại thì cha mẹ lại ít để ý mà chạy chữa. Con cái khô khan nguội lạnh, biếng trễ cầu nguyện, trốn học giáo lý… tức là chúng bị ma quỷ lừa dối, hãm hại. Bởi thế, nếu biết thương con thật thì người mẹ phải ra sức lôi con ra khỏi nanh vuốt của ma quỷ, bằng siêng năng và tha thiết cầu nguyện cho chúng; bằng khuyên răn, dạy dỗ, uốn nắn chúng… với sự nhẫn nại bền chí đến cùng.

 1. CẦU NGUYỆN (Người con đọc)

Lạy Chúa, xin cho các bà mẹ, đặc biệt là các bà mẹ công giáo, luôn biết chăm lo cho con cái, nhất là về mặt đức tin, để chúng con trở nên những người con hiếu thảo trong gia đình, trở thành những Kitô hữu gương mẫu và trở nên nhân chứng cho Tin Mừng của Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

NGÀY THỨ NĂM

XIN CHO GIA ĐÌNH SỐNG YÊU THƯƠNG

 

 1. LỜI CHÚA (Mt 5,20-26)

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Đức Giêsu phán rằng: “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng”.

          Đó là Lời Chúa. – Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.

 1. SUY NIỆM

Trong cuộc sống hằng ngày, những lỗi đức bác ái nho nhỏ như giận hờn nhau, rầy la nhau hay những bực bội ngấm ngầm khi ai nói hay làm điều gì trái ý ta, có thể nói là xảy ra thường xuyên. Chính những điều buồn giận, những vụ xích mích nhỏ mọn ấy lại khiến chúng ta không thể vươn lên được để tiến tới đời sống trọn lành. Trong gia đình, trước mặt Chúa, chúng ta cứ thành thực kiểm điểm những vi phạm bác ái nho nhỏ xảy ra hằng ngày: cha mẹ hay la rầy con cái, con cái thiếu vâng lời cha mẹ, anh chị em thiếu đoàn kết yêu thương nhau… Nếu ai cũng biết tôn trọng nhau, nghĩa là biết sống đức bác ái thật sự trong lời nói và việc làm, thì hạnh phúc gia đình sẽ ở trong tầm tay. Gia đình ta giờ đây hãy cầu xin Chúa ban ơn can đảm để ai nấy đều quyết tâm sống bác ái thật sự đối với nhau và với mọi người.

 1. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi người trong gia đình chúng con quyết tâm sống đức ái thực sự, để không bao giờ thấy cha mẹ lớn tiếng la rầy con cái, và con cái luôn biết vâng lời cha mẹ, và anh chị em không bao giờ xích mích với nhau. Nhờ đó gia đình chúng con sẽ luôn luôn có Chúa ngự trị. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

NGÀY THỨ SÁU

XIN CHO GIA ĐÌNH BIẾT SẴN SÀNG PHỤC VỤ THA NHÂN

 1. LỜI CHÚA (Mt 24,45-51)

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Đức Giêsu phán rằng: “Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: “Còn lâu chủ ta mới về”, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

          Đó là Lời Chúa.

          Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

 1. SUY NIỆM

Mỗi người chúng ta đều là quản lý của Chúa: tài năng, sức lực, thời giờ… và cả tiền bạc vật chất nữa. Những “của cải” ấy không phải chỉ được sử dụng để mưu ích cho riêng mình mà còn mưu ích cho mọi người chung quanh nữa. Chẳng hạn mình có sức khỏe thì phải giúp đỡ kẻ yếu đuối, mình có tiền bạc thì phải chia sẻ cho người túng thiếu v.v… Trong gia đình, mỗi người đều phải đem tài năng của mình mà lo xây dựng cho nhau. Gia đình này lưu ý giúp đỡ gia đình khác. Vậy, để vâng nghe lời Chúa dạy, mọi người trong gia đình ta hãy ra sức làm việc, lớn việc lớn, nhỏ việc nhỏ; đồng thời hãy thúc đẩy và giúp đỡ nhau sống đạo đức tốt hầu xây dựng hạnh phúc cho gia đình.

 

 1. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, gia đình chúng con hết lòng cám ơn Chúa đã ban cho chúng con, kẻ ít người nhiều trí khôn minh mẫn và tài năng, sức lực. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết quảng đại, chia sẻ, đừng bao giờ ích kỷ chỉ bo bo sống cho mình. Như vậy chúng con mới thực sự là người quản lý trung tín của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

NGÀY THỨ BẢY

XIN CHO GIA ĐÌNH BIẾT TRÁNH GƯƠNG XẤU

 1. LỜI CHÚA (Mt 18,6-10)

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn”. Khốn cho thế gian, vì làm cớ cho người ta sa ngã. Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã. “Nếu tay hoặc chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; thà cụt tay cụt chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; thà chột mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hoả ngục. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”.

          Đó là Lời Chúa. – Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.

 1. SUY NIỆM

Gương xấu thực nguy hại biết chừng nào! Nó có thể làm băng hoại cuộc đời con người và làm băng hoại cả xã hội! Và đó là lý do khiến Chúa Giêsu phải kết án nặng nề những kẻ làm gương xấu: “thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn”.

Nhưng như thế nào là gương xấu? Gương xấu nhiều lắm, đủ thứ đủ loại, ví dụ: cha mẹ chửi nhau trước mặt con cái là gương xấu; anh chị nói tục chửi thề, chơi bài, ăn cắp, cãi lời cha mẹ… trước mặt các em nhỏ là gương xấu. Những người lớn biếng lười đọc kinh cầu nguyện, ít tham dự thánh lễ, bí tích, không học hỏi giáo lý, không đọc Kinh Thánh… nói chung là đời sống đạo đức bê trễ, khô khan nguội lạnh… là gương xấu. Vậy mỗi người trong gia đình ta hãy ra sức tránh làm gương xấu và cố gắng sống tốt để nêu gương sáng cho nhau.

 1. CẦU NGUYỆN (Người cha đọc)

Lạy Chúa, xin giúp mọi người trong gia đình chúng con nhớ rằng: Chúa phạt rất nặng kẻ làm gương xấu, để chúng con luôn cố gắng nói tốt, làm tốt… hầu nên gương tốt cho nhau bắt chước và cùng nhau làm đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

NGÀY THỨ TÁM

XIN CHO GIA ĐÌNH BIẾT TẠ ƠN CHÚA

 1. LỜI CHÚA (Lc 17,11-19)

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

rên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!“. Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế”. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?”. Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”.

          Đó là Lời Chúa.

          Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.

 1. SUY NIỆM

Bài Tin Mừng tường thuật phép lạ chữa 10 người phong cùi. Tuy nhiên, khi đựơc chữa lành, thì chỉ có 1 người quay lại tạ ơn Chúa. Chúng ta có thể nói rằng chín người được chữa khỏi bệnh cùi đã vô ơn với Chúa. Đúng thế, nhưng nhìn người lại nghĩ đến ta: chính chúng ta cũng đã rất nhiều lần vô ơn với Chúa. Thật vậy, chúng ta đã nhận được biết bao ân huệ của Chúa, nhưng mấy khi nhớ mà cám ơn Người đâu?! Sự tạ ơn này không phải chỉ trên môi miệng mà phải được thể hiện trong cuộc sống. Sống thánh thiện, sống hiền hoà như Lời Chúa dạy là cách đáp đền ơn Chúa tốt nhất. Gia đình ta đã lãnh nhận vô vàn hồng ân của Chúa. Vậy chúng ta phải cám ơn Chúa bằng cách sống đạo đức, tốt lành, cha mẹ con cái thuận thảo thương yêu đùm bọc nhau. Được như thế Chúa sẽ ban nhiều ơn thánh Chúa nữa cho gia đình ta.

 

 1. CẦU NGUYỆN

 

Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn soi sáng để mọi người trong gia đình chúng con đây luôn nhận ra các ân huệ Chúa ban mà hết lòng cảm mến tri ân. Đồng thời, xin Chúa giúp chúng con luôn luôn hết lòng thờ phượng kính mến và tuân giữ các giới răn Chúa cũng như các lời khuyên trong Phúc Âm, để tỏ lòng cám ơn Chúa một cách thiết thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

NGÀY THỨ CHÍN

XIN CHO GIA ĐÌNH BIẾT TRỞ THÀNH CHỨNG NHÂN

 1. LỜI CHÚA (Lc 12, 4-5. 8-9. 11-12)

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Khi ấy Đức Giêsu phán rằng: “Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Đấng ấy. “Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói”.

          Đó là Lời Chúa.

          Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.

 1. SUY NIỆM

Đức Giêsu bảo chúng ta đừng sợ người trần gian mà phải sợ Thiên Chúa. Lý do là vì người trần gian, nếu có giết ta thì chỉ có thể giết thân xác, nhưng Thiên Chúa chẳng những có thể giết xác mà còn giết cả hồn. Lý do nào khiến người ta chối bỏ Thiên Chúa? Có rất nhiều lý do, chẳng hạn vì sợ mất miếng cơm manh áo, sợ mất danh vọng, địa vị, sợ bị tù đày khổ sở… Đức Giêsu quả đã dứt khoát khi tuyên bố: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa”.

Vậy mọi người trong gia đình ta, dù ở bất cứ cảnh ngộ nào, cũng vẫn phải luôn trung kiên với niềm tin Chúa đã trao ban. Hãy mạnh mẽ bênh vực đức tin, nhất là luôn cố gắng sống niềm tin bằng một đời sống công bình và bác ái với hết thảy mọi người.

 1. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, xin Chúa cho mọi người trong gia đình chúng con luôn sống chết với niềm tin, đồng thời trung thành trong việc tuân giữ các giới răn Chúa. Xin cho đời sống chúng con nên như ngọn đèn chiếu toả Dung Nhan Chúa cho tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

C. PHẦN LẦN HẠT 

 1. Kinh Tin kính

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

 

 1. Kinh Lạy Cha – 10 kinh Kính Mừng – Sánh Danh

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Sáng Danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

(Sau đó : đọc một trong hai Lời Nguyện dưới đây):

– Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con  khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những Linh Hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

 – Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn …. (tên linh hồn) được lên chốn nghỉ ngơi.  Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.  Amen.

 1. Kinh Lạy Nữ Vương

 Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con đặng sống, đặng vui, đặng cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chủ bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con đặng thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phước lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

 

 1. Kinh cầu xin Thánh Thất

Chúng con kính lạy Đức Chúa Giêsu rất hay lân ái, Chúa đã dùng mọi nhơn đức lạ cùng mọi gương gia hạnh Chúa, mà làm cho nhà Chúa đã chọn dưới thế này hoá nên Thánh Thất. Nay cả nhà chúng con thảy đều sấp mình xuống dưới chân Chúa, xin Chúa khoan nhơn đoái đến nhà này là của chúng con, cùng xin Chúa nhớ nhà này là của Chúa, vì đã dâng mình thờ phượng Chúa cách riêng. Xin Chúa nhơn từ phù hộ nhà này cùng cứu khỏi mọi nỗi cheo leo, giúp đỡ mọi cơn túng ngặt, lại xin thêm sức cho đặng bền chí noi theo nề nếp Thánh Thất luôn, hầu khi còn ở đời tạm này, hằng tôn vinh kính mến Chúa, ngõ sau đặng ngợi khen Chúa đời đời ở trên trời.

A Thánh Mẫu Maria, Mẹ dịu ngọt thay, chúng con dám xin Đức Mẹ phù hộ chúng con, vì chúng con hẳn chắc Con Một Đức Mẹ hằng nhậm lời Đức Mẹ chẳng sai.

A thân lạy Thánh Cả Giuse, hiển vang rất mực, chúng con xin Thánh Cả dùng thửa quờn bàu, mà hộ vực chúng con, lại xin trao lời chúng con khẩn nguyện vào tay Thánh Mẫu Maria, hầu người dâng lại cho Đức Chúa Giêsu Kitô. Amen.

Giêsu Maria Giuse, xin dâng lòng con cùng sự sống con cho ba Đấng.

Giêsu Maria Giuse, xin ba Đấng giúp con trong kỳ lâm tử.

Giêsu Maria Giuse, xin cho con đặng chết bằng an trong tay ba Đấng.

Giêsu Maria Giuse, xin soi sáng phù hộ cùng cứu giúp chúng con. Amen.

 

Hoặc đọc Kinh dâng gia đình sau đây:

Lạy Chúa Giêsu, gia đình chúng con, cùng với cả những người vắng nhà, quây quần bên Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse.

Chúng con chúc tụng, tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa, vì ngay từ khi tạo dựng muôn loài, Chúa Cha đã ân cần tác tạo cuộc sống hôn nhân-gia đình; vì chính Chúa đã thánh hiến cuộc sống này, khi sinh ra và lớn lên trong gia đình Na-da-rét, khi thiết lập bí tích hôn phối; để hôn nhân-gia đình sẽ mãi được Thánh Thần thánh hóa trong Hội Thánh Chúa.

Xin cho gia đình chúng con noi gương Thánh Gia Chúa, cùng nhau Phúc-Âm-Hóa gia đình, nên Giáo hội tại gia, nên cộng đoàn đức tin, bác ái, phượng tự và truyền giáo: biết tin cậy phó thác trọn vẹn nơi quyền năng Chúa Quan Phòng; biết kính mến Chúa trên hết mọi sự, chung thủy chăm sóc nhau, và yêu thương mọi người như chính mình; biết trung thành thờ phượng Chúa, nhất là mỗi ngày Chúa Nhật; biết rao truyền cho mọi người tin nhận Thiên Chúa là Cha, qua nỗ lực phục vụ sự sống, phục vụ xã hội và Giáo hội, đặc biệt là những anh chị em nghèo khổ, vật chất và tinh thần.

Xin Chúa hằng ngự trị trong gia đình chúng con, để giữa cuộc sống vui buồn, đầy cám dỗ, bon chen, lao nhọc, gia đình chúng con luôn suy tôn Chúa làm Vua Công chính và Yêu thương, Vua An vui và Hạnh phúc, hầu ngày sau được đoàn tụ cùng Chúa trên Nước Trời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

 1. Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con đặng làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con đặng đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con qua đêm hôm nay (tối thì đọc: ngày hôm nay) đặng mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hiệp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.

 

 1. Bài hát kính Đức Mẹ (Tùy chọn)

1. Mẹ ơi bao người

 1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đày, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi, đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời.

ÐK: Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi Mẹ Thiên Chúa, xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui, ôi Nữ Trinh là nguồn an vui, hết tình kêu khấn, con tin chắc Mẹ thương nhận lời.

 1. Mẹ ơi bao người lạc hướng trên đời, liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm. Đoàn con xin Mẹ rọi ánh huy hoàng, nguồn sáng tin yêu, yêu Mẹ tin Chúa Trời.

 

 1. Con đến trước tòa Nữ Vương

1. Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác dâng cõi lòng yêu mến. Phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên.

ÐK: Hỡi Maria xin Mẹ nhận lấy, tấm thân xác hồn con đến hiến dâng. Quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ với Mẹ. Vững chí phấn đấu vì Mẹ trong Mẹ. Có Mẹ dắt con chiến sĩ lên đường mới, xây đắp vinh quanh nước Cha muôn đời.

 1. Con khấn xin Mẹ mỗi khi đau buồn, trên đường con đi trong những ngày nguy khốn. Con biết tươi cuời mắt trông lên Mẹ, tấm lòng tha thiết trao mối tình thương.

3. Một tràng hoa Mân Côi

ÐK: Một tràng hoa Mân Côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.

 1. Khi an vui thái hòa như ngày thiên sứ truyền tin. Như trong đêm Ngôi Lời giáng trần, như khi Mẹ gặp lại Con Chúa: kết hoa kinh để dâng Mẹ.
 2. Khi đau thương ắp dầy như vườn loang máu mồ hôi. Như gai đâm, như chịu nát đòn, như khi nhận thập tự hy tế: kết hoa kinh để dâng Mẹ.
 3. Khi hân hoan cõi lòng như ngày Con Chúa phục sinh. Như khi môn sinh nhận Thánh Thần, như khi Mẹ về trời vinh sáng: kết hoa kinh để dâng Mẹ.

 

 1. Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa

ÐK: Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh. Ðoàn con chung tiếng hát chung tấm lòng, dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria Mẹ nhân ái, Mẹ hiển vinh. Mẹ chính là Nữ Vương, là Trạng Sư, là Mẹ con.

 1. Con dâng Mẹ đây tâm hồn, đây trí khôn, cả dĩ vãng cả hiện tại với tương lai. Ðức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới. Hướng lên Mẹ là gương mẫu của đời con.
 2. Yêu thanh bần, yêu vâng lời, yêu khiết trinh, và yêu sống trên con đường Chúa đi xưa. Xứng con Mẹ con vui bước tới Thiên Chúa. Hy sinh nhiều vì bác ái quên lợi danh.

 

 1. Lạy Mẹ xin yên ủi

ÐK: Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn, Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con reo rắc biết bao đau thương, và tràn lan gai góc vướng trên con đường.

 1. Ớ Mẹ rất nhân từ Mẹ quên sao được hôm xưa, lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia, lúc mà Chúa sinh thì Mẹ đứng âu sầu lặng yên, là Mẹ chúng con, Mẹ xin lĩnh quyền.

 

 1. Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ

1.Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng: Xin Vâng. Mẹ ơi đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng: Xin Vâng.

ÐK: Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng, hôm nay, tương lai và suốt đời.

 1. Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng: Xin Vâng. Mẹ ơi đường đi phủ đầy bóng tối, và gai chông đầy muôn lối, xin Mẹ dạy con hai tiếng: Xin Vâng.

 

 1. Mẹ ơi bao người

1.Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đày, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi, đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời.

ÐK: Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi Mẹ Thiên Chúa, xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui, ôi Nữ Trinh là nguồn an vui, hết tình kêu khấn, con tin chắc Mẹ thương nhận lời.

 1. Mẹ ơi bao người lạc hướng trên đời, liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm. Đoàn con xin Mẹ rọi ánh huy hoàng, nguồn sáng tin yêu, yêu Mẹ tin Chúa Trời.

 

 1. Thành tâm dâng bài ca yêu mến

ÐK: Thành tâm dâng bài ca yêu mến lên Mẹ trên trời, Mẹ ơi cho hồn con vui sống bên Mẹ muôn đời.

 1. Khúc ca dâng tiến Mẹ ngát bay tựa hương trầm, lời ca còn vang vang, hòa ý thơ trìu mến.
 2. Tiếng con vang tới trời, tán dương Mẹ muôn đời, hòa tâm tình nơi nơi, nguyện lắng nghe Mẹ hỡi.
 3. Khúc ca dâng tiến Mẹ thắm tươi ngàn thế hệ, dù bao đời phôi pha, tình mến không mờ xóa.

 

 1. Con dâng về Mẹ

ÐK: Con dâng về Mẹ một niềm tin yêu bao la, một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời, dịu hiền toả bay nơi nơi.

 1. Con dâng về Mẹ trọn cuộc đời nơi khóc than. Ðường đời nguy nan, Mẹ nâng đỡ cho vẹn toàn.
 2. Con dâng về Mẹ mộng đời nở tươi ngát hương. Dạt dào yêu thương, đừng phân rẽ trăm ngàn đường.

 

D. PHẦN KẾT THÚC

 1. Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

 

* Ba câu lạy

Lạy rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

– Thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

– Cầu cho chúng con.

Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

– Cầu cho chúng con.

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

– Cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bình an.

– Cầu cho chúng con.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.