Giới Trẻ Họ Cà Mau Cầu Nguyện Mùa Chay: Thập Giá Của Ngài

print

Giới Trẻ Họ Cà Mau Cầu Nguyện Mùa Chay: Thập Giá Của Ngài

Để chuẩn bị bước  vào Tuần Thánh, Cha Phó Phêrô Nguyễn Xuân Việt cùng Giới Trẻ họ  đạo Cà Mau  tổ chức giờ Cầu Nguyện, trên 100 tham dự viên,  vào 19 giờ ngày 26.03, theo phương pháp của cộng đoàn Taizé (Pháp) được thành lập vào năm 1940. Muc đích của buổi Cầu Nguyện là lắng nghe, đón nhận Lời Chúa đươc thực hiện qua những bài hát và âm thanh, ánh sáng.

Sau khi ý thức mình hiện diện trước mặt Chúa, Cha Phêrô mở đề về ý nghĩa của Cây Thập giá hay còn gọi là Cây Thánh giá, tuy là một biểu tượng đơn sơ, trải qua hơn 2.000 năm, vẫn mặc khải cho chúng ta hai điều hoàn toàn trái ngược nhau:

–  Hình ảnh Cây Thập giá đã tố cáo tội ác của nhân loại, chỉ có con người mới nghĩ ra những cực hình tra tấn dã man, chỉ có con người mới mang hận thù, oan ghét và gieo bao điều xấu xa tội lỗi.

–  Nhưng chính Cây Thập giá ấy cũng đã nói lên Tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa, dù con người có bất trung lỗi phạm, nhưng Ngài vẫn bao dung tha thứ, một mình ôm trọn sức nặng của Thập giá chính là tội lỗi của nhân loại qua bao đời.

Thiên Chúa đã biến đổi một dụng cụ hành hình vốn độc ác, tàn nhẫn của con người thành một biểu tượng diễn tả chiến thắng vinh quang của Đức Kitô trong chương trình Cứu độ. Vì vậy người Công giáo luôn cung kính, tin thờ và yêu mến thân thương gọi ” đây là CÂY THÁNH GIÁ”

Phạm Dũng