Giới Trẻ Họ Đạo Thái Hải Tham Gia Vào Những Sinh Hoạt Chung

print

Giới Trẻ Họ Đạo Thái Hải

Tham Gia Vào Những Sinh Hoạt Chung

Trong tông huấn Christus Vivit, Đức Thánh Cha Phanxicô viết “người trẻ là hiện tại và tương lai của xã hội và Giáo hội”. Thật vậy, người trẻ đóng vai trò quan trọng của thế giới bao la rộng lớn này. Ngoài ra, Đức Thánh Cha mời gọi mọi thành phần dân Chúa hướng tới một Giáo Hội Hiệp Hành: Hiệp thông, tham gia và sứ vụ.

Ý thức điều đó, các bạn trẻ Họ đạo Thái hải được Cha sở và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ tạo điều kiện để các em từng bước tham gia sinh hoạt của Họ đạo. Bắt đầu từ những việc nhỏ đến những việc quan trọng hơn, cụ thể như: Nhặt rác, làm cỏ, tưới cây, phục vụ bữa ăn, phát lịch Công giáo, phát quà cho người nghèo, tập hát, trực phụng vụ trong Thánh lễ Chúa Nhật và ngày thường.

Ngoài ra, để các bạn trẻ dấn thân hơn trong các sinh hoạt chung, các em được phân chia nhiệm vụ rõ ràng và trao trách nhiệm cũng như quyền lợi cho các em (x. 202 &206). Hơn nữa, qua việc phục vụ giúp các em có tính sáng tạo, hiệp nhất, yêu thương và chân thành với nhau nhiều hơn… (x. 203).  

Tạ ơn Chúa, sau thời gian hướng dẫn, dạy bảo cùng với ơn Chúa Thánh Thần; Giờ đây các bạn trẻ Họ đạo Thái hải có thể tự lập, tự đứng ra tổ chức tổ chức các buổi sinh hoạt, vui chơi, ăn uống, dọn dẹp vệ sinh… Đến những việc quan trọng như tập hát, đánh đàn, trực phụng vụ trong Thánh lễ và giờ chầu Thánh thể.

Kính chúc mọi người, cách riêng là các bạn trẻ một mùa Giáng Sinh an lành và Năm Mới hạnh phúc trong tình yêu của Chúa và Mẹ Maria nhân lành. Chúc các bạn trẻ luôn tràn đầy năng lượng để “hiệp thông, tham gia và sứ vụ” hầu trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp cho Giáo hội và xã hội ở hiện tại và tương lai (Gl 5,22-23).

Lm. Biển Xanh.