Giúp Người Trẻ Biết Chọn Chúa Làm Gia Nghiệp

print

Chúa nhật 28 TN B –  Mc 10,17-30

Giúp Người Trẻ Biết Chọn Chúa Làm Gia Nghiệp

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành. Ngoài Chúa ra, chúng con không tìm đâu được hạnh phúc. Giờ đây, chúng con được diễm phúc đến chiêm ngắm và thờ lạy Chúa trong giờ Chầu Thánh Thể này. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ và củng cố đức tin cho chúng con, để chúng con biết chọn Chúa làm gia nghiệp của đời mình.

 “Nghe lời đó, anh ta sụ mặt xuống và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải”.

Lạy Chúa Giêsu, người thanh niên đến gặp Chúa để hỏi cách thế có được sự sống đời đời. Anh đã tuân giữ rất tốt các giới răn của Chúa. Chúa có thiện cảm với anh và muốn anh tiến thêm một bước, khi mời gọi anh sống từ bỏ, sống thanh thoát với của cải anh đang có. Thế nhưng, người thanh niên đã chọn lựa của cải thay vì dấn thân thực thi lời Chúa mời gọi. Do đó, anh đã sụ mặt xuống và buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải.

Lạy Chúa, tiền bạc, của cải là những phương tiện Chúa ban, giúp chúng con sống cuộc sống hiện tại. Nhưng tiền bạc của cải không mang lại cho chúng con được hạnh phúc đời đời. Chúng con chỉ có hạnh phúc đích thực khi ở với Chúa. Xin Chúa dạy chúng con đừng quá bận tâm lo lắng trong việc tìm kiếm của cải ở đời này mà lơ là việc kiếm tìm kho tàng trên trời. Xin Chúa giúp chúng con biết sử dụng tiền bạc cách xứng hợp, hầu mang lại cho chúng con sự sống đời đời mai sau, qua đời sống bác ái yêu thương, quảng đại sẻ chia với những người nghèo khó.

(Thinh lặng)

“Ông Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: ‘Này chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy’”.

Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời trần thế của Chúa là một sự từ bỏ tận căn, một sự huỷ mình ra không. Chúa vốn là Thiên Chúa mà đã từ bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ. Chúa vốn giàu sang phú quý nhưng đã tự nguyện trở nên nghèo khó vì chúng con. Trong dòng lịch sử của Giáo Hội, cũng có biết bao người đã từ bỏ mọi sự để theo Chúa, trong đó có nhiều vị thánh trẻ. Các ngài từ bỏ của cải, địa vị và danh vọng để chọn Chúa làm gia nghiệp, trở nên mẫu gương cho chúng con.

Lạy Chúa, chúng con biết rằng chọn theo Chúa là chọn lội ngược dòng đời; theo Chúa là từ bỏ và bước vào con đường hẹp: con đường nghèo khó và khiêm nhu, con đường của hy sinh và phục vụ. Biết thế, nhưng chúng con còn ham muốn nhiều điều, chưa dám từ bỏ mọi sự mà theo Chúa. Tình yêu của chúng con dành cho Chúa chưa đủ lớn. Xin Chúa ban thêm niềm tin và sức mạnh cho chúng con, để chúng con biết can đảm từ bỏ những gì không cần thiết cho sự sống đời đời mai sau.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, để bước theo Chúa trên cuộc hành trình đức tin, chúng con phải biết từ bỏ và cho đi. Xin Chúa cho chúng con, đặc biệt là những người trẻ, biết bỏ đi cái tôi ích kỷ của mình. Xin Chúa cho chúng con biết thoát khỏi những ràng buộc vật chất, để chúng con cảm nghiệm được sự cao quý của kho tàng trên trời. Nhờ đó, chúng con quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa và hân hoan bước theo Chúa trên đường trọn lành. Amen.

www.giaophanbaria.org