Giúp Người Trẻ Đón Nhận Tình Yêu Giêsu

print

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 14.03.2021

Chúa nhật IV Mùa Chay – Ga 3,14-21

Giúp Người Trẻ Đón Nhận Tình Yêu Giêsu

***

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì tình yêu Chúa đã dành cho chúng con. Trong giờ phút linh thiêng này, chúng con xin cung kính thờ lạy Chúa. Xin Chúa tăng thêm lòng tin, lòng cậy và lòng mến cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết mở rộng tâm hồn để đón nhận tình yêu Chúa, hầu chúng con cũng biết đem tình yêu và ơn cứu độ của Chúa đến cho những người đang sống chung quanh chúng con.

  • “Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì có sự sống đời đời”.

Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc hội thoại với ông Nicôđêmô, Chúa đã mạc khải cho ông biết Chúa chính là Đấng cứu độ thế gian, và ai tin vào Chúa sẽ được sống đời đời. Chúa đã chịu giương cao trên thập giá để lôi kéo mọi người đến cùng Thiên Chúa. Chính Máu và Nước tuôn tràn từ trái tim Chúa đã trao ban nguồn ơn cứu độ cho chúng con.

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một xã hội duy vật và hưởng thụ. Nhiều người trong chúng con, đặc biệt là những người trẻ đang bị cám dỗ rời xa Chúa và Giáo hội. Chúng con bị lôi cuốn vào vòng xoáy của danh lợi thú; bị cuốn hút vào những ảo ảnh phù vân nên chúng con đã không còn để tâm để trí vào Chúa và hướng về Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết nhìn lên thập giá Chúa mỗi ngày, để cảm nhận tình yêu Chúa. Xin Chúa khơi lên trong tâm hồn chúng con lòng yêu mến và khát khao được ở với Chúa.

(Thinh lặng)

  • “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để tất cả những ai tin vào Con của Ngài, thì không phải chết, nhưng được sống đời đời”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa Cha vì yêu thương, nên đã trao ban Chúa cho nhân loại chúng con. Chúa đã vâng lời Chúa Cha, đã thi hành trọn vẹn thánh ý Chúa Cha, nên đã bằng lòng chịu chết để cứu độ nhân loại. Chúa muốn cứu độ tất cả nhân loại chúng con và Chúa đã hứa sẽ ban ơn cứu độ cho tất cả những ai đặt trọn niềm tin vào Chúa. Như thế, chúng con chắc chắn sẽ được sự sống đời đời.

Lạy Chúa, chúng con biết rằng đức tin là một hồng ân Chúa ban. Đức tin ấy cần phải được củng cố và nuôi dưỡng bằng việc học hỏi và suy niệm Lời Chúa. Thế nhưng, chúng con thường lơ là biếng nhác trong việc bồi dưỡng và xây đắp đời sống đức tin của chúng con. Thay vì tin tưởng vào Chúa và thực hành các giáo huấn của Giáo hội, chúng con thường hay nghi ngờ, ca thán. Xin Chúa cũng cố đức tin yếu kém của chúng con và những người trẻ, để chúng con hoàn toàn tín thác vào Chúa.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa chính là Tình Yêu mà Chúa Cha đã trao tặng cho chúng con. Nhờ máu và nước tuôn trào từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa, chúng con được đón nhận ơn Cứu độ. Xin Chúa mở lòng mở trí chúng con để chúng con luôn biết khao khát tìm đến Chúa mỗi ngày, hầu kín múc nguồn ân sủng dồi dào Chúa thương ban. Xin Chúa khơi lên trong tâm hồn chúng con lòng yêu mến Chúa, để chúng con cũng đem Chúa đến cho những người sống chung quanh chúng con. Amen.