Giúp Người Trẻ Mang Lửa Truyền Giáo

print

Chúa nhật 29 TN B –  Mc 10,46-52

Giúp Người Trẻ Mang Lửa Truyền Giáo

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, tôn kính và chúc tụng Chúa, chúng con tin Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con đây. Chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương, đồng hành và gìn giữ chúng con trong từng giây phút của cuộc sống. Giờ đây, chúng con dâng lên Chúa những nỗi ưu tư và lo lắng của chúng con. Xin Lời của Chúa giúp tâm hồn chúng con bừng cháy lửa truyền giáo để chúng con luôn hăng say loan truyền Tin Mừng cứu độ cho tất cả mọi người.

  • “Hãy đi khắp cả thiên hạ, rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tuyển chọn các môn đệ, để họ “ở lại” và chia sẻ sứ mạng với Chúa. Điều này giúp chúng con nhận ra rằng các tông đồ của Chúa được học hỏi nếp sống với những thao thức của Chúa, và được Chúa sai đi: “Hãy đi khắp cả thiên hạ, rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo”.

Lạy Chúa, lời mời gọi đó còn là sứ mạng Chúa dành cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con, nhất là những người trẻ ngày nay biết nhận ra sứ mạng cao quý của mình, và mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa. Xin Chúa cho chúng con sẵn sàng nhiệt thành, quảng đại ra đi loan báo Tin mừng của Chúa bằng tất cả khả năng, sự hy sinh từ bỏ và lửa tông đồ Chúa ban, hầu cho mọi người nhận biết và yêu mến Chúa.

 (Thinh lặng)

  • “Nhân danh Thầy, chúng sẽ trừ quỷ, đặt tay và chữa lành mọi thứ bệnh”.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con hiểu rằng khi các môn đệ của Chúa biết đặt niềm hy vọng nơi Chúa, các ông có một niềm hăng say rất lớn trong tâm hồn để ra đi rao giảng và làm nhiều phép lạ cho muôn dân. Vì khi ấy, các ông đã kín múc được một nguồn sức mạnh to lớn từ chính tình yêu của Chúa. Các ông đã trừ được nhiều quỷ, xức dầu chữa lành những tâm hồn tan vỡ, nhiều người đau khổ và nhiều bệnh tật cho mọi người.

Lạy Chúa, chúng con và những người trẻ cảm nhận được rằng khi mang trong mình ngọn lửa truyền giáo, chúng con mới có thể làm chứng cho Chúa. Xin Chúa giúp chúng con trở thành những chứng nhân nhiệt thành của Chúa qua lời nói, hành động và bằng chính đời sống của mỗi chúng con. Một cuộc sống thấm đượm tình yêu thương, bác ái nơi gia đình, nơi lối xóm hay bất cứ nơi nào chúng con đi đến. Bởi đó sẽ là một minh chứng rõ nét nhất về sự hiện diện của Chúa, và là một lời rao giảng hùng hồn nhất về tình yêu Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sắp trở về với đời sống hằng ngày của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con và những người trẻ ý thức lời mời gọi của Chúa: “Hãy ra đi”, để chúng con luôn biết mở rộng lòng mình, sẵn sàng nhiệt thành quảng đại, dấn thân phục vụ cho cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội bằng tất cả khả năng và tình yêu của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết sống những điều Chúa dạy, để qua chúng con, mọi người nhận ra Chúa là Thiên Chúa tình yêu và là Đấng Cứu Độ duy nhất. Amen.

www.giaophanbaria.org