Giúp Người Trẻ Nhận Ra Ý Chúa

print

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 20.12.2020

Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Lc 1,26-38

Giúp Người Trẻ Nhận Ra Ý Chúa

***

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã xuống thế làm người để mở đường cứu độ đời đời cho chúng con. Trong kế hoạch tình yêu của Chúa, mỗi người chúng con đều được mời gọi hãy cộng tác để Chúa nắn đúc mình trở nên tác phẩm tuyệt vời theo Thánh Ý Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra ý Chúa và can đảm thực thi thánh ý trong cuộc sống hằng ngày.

  • “Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu”

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vâng phục thánh ý Chúa Cha xuống thế làm người cứu độ nhân loại. Trong công trình cứu độ, Chúa đã dự liệu một kế hoạch dành riêng cho từng người chúng con theo thánh ý của Chúa. Điều quan trọng đối với chúng con là từ bỏ cái tôi và chỉ mong tìm kiếm ý Chúa. Tuy nhiên, trong cuộc sống hằng ngày, chúng con khó có thể nhận ra được ý Chúa giữa muôn vàn ý muốn khác nhau. Xin Chúa giúp chúng con và những người trẻ nhận ra được thánh ý Chúa.

Lạy Chúa, chúng con ước ao ý muốn của chúng con được hiệp nhất với ý muốn của Chúa ngay trong vai trò và bổn phận hằng ngày. Nhờ đó, những công việc xem ra bình thường trong đời sống gia đình cũng sẽ mang lại ích lợi hữu hiệu cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con đừng quá cậy dựa vào chính mình nhưng biết tựa nương nơi Chúa; vì chỉ nơi Chúa, chúng con mới cảm thấy bình an. Xin Chúa cho các bậc cha mẹ và những người có trách nhiệm quan tâm hơn đến đời sống đạo của những người trẻ, và giúp họ nhận ra ý Chúa trong mỗi biến cố cuộc đời.

(Thinh lặng)

  • “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy thực hiện cho tôi như lời thiên thần truyền”

Lạy Chúa Giêsu, khi thưa hai tiếng xin vâng, Mẹ Maria đã hoàn toàn đón nhận thánh ý Thiên Chúa cho cuộc đời mình. Nơi Mẹ Maria, Chúa cho chúng con một mẫu gương tuyệt vời đón nhận thánh ý Chúa với sự tin thác tuyệt đối. Chúng con biết rằng sự thánh thiện hệ tại ở việc trung thành với ý Chúa, nghĩa là yêu mến đón nhận và thi hành trong mọi hoàn cảnh theo bổn phận của bậc sống mình. Xin Chúa giúp chúng con ý thức rằng chỉ có thánh ý Chúa là chìa khóa mở ra niềm bình an và hạnh phúc.

Lạy Chúa, chúng con thường bị cám dỗ làm theo ý mình mà quên đi ý Chúa. Chúng con chưa ý thức đủ thân phận giới hạn của phận người. Chúng con chưa đủ xác tín chỉ có Chúa là Đấng toàn năng hằng yêu thương và biết rõ điều gì cần thiết cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con có được một tâm hồn khiêm tốn và tĩnh lặng, một đời sống cầu nguyện liên lỉ và một thái độ tín thác vững vàng như Mẹ Maria, để thánh ý Chúa được thể hiện cách trọn vẹn trong cuộc đời chúng con.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thánh ý Chúa là gia nghiệp cuộc đời chúng con. Xin Chúa giúp chúng con và những người trẻ biết lưu tâm học hỏi và suy niệm Lời Chúa để tìm biết ý Chúa, biết phân định và chọn lựa, để chúng con có thể đón nhận và thi hành thánh ý Chúa qua việc hoàn thành tốt vai trò và bổn phận của mình trong gia đình. Xin Chúa cho chúng con xác tín rằng đón nhận ý Chúa là tìm được sự thiện đích thực, là con đường dẫn đến sự sống đời đời. Amen.