Giúp Người Trẻ Sống Hiệp Nhất

print

Lễ Chúa Ba Ngôi B – 30/05/2021 – Mt.2 8,16-20

Giúp Người Trẻ Sống Hiệp Nhất

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Chúng con xin chúc tụng, thờ lạy và cảm tạ Chúa. Trong Bí tích cực trọng này, Chúa đã tỏ cho chúng con thấy tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng con. Xin Chúa cho chúng con và những người trẻ và luôn sống trong tình yêu hiệp nhất theo mẫu gương Ba Ngôi Thiên Chúa.

  • “Các con hãy làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa truyền cho các môn đệ làm phép rửa nhân danh Ba Ngôi. Nhờ phép rửa, chúng con được làm con Thiên Chúa và trở nên anh em cùng một Cha trên trời. Chúng con được hiệp thông trong thân thể duy nhất có Chúa làm Đầu và chúng con là chi thể. Chúng con cũng được lãnh nhận một tấm bánh duy nhất là chính Mình Máu Thánh Chúa. Để rồi, Chúa mời gọi chúng con và những người trẻ sống tình hiệp nhất theo mẫu gương của Ba Ngôi để làm cho danh Chúa cả sáng.

Lạy Chúa, trong cuộc sống hôm nay, chúng con phần nào bị ảnh hưởng bởi các trào lưu tự do thái quá. Chúng con làm theo điều mình thích nhưng lại không để ý đến những người xung quanh, đến sự hiệp nhất của cộng đoàn. Xin Chúa cho chúng con biết ý thức những việc chúng con làm, biết từ bỏ cái tôi ích kỷ để góp phần xây dựng lợi ích chung. Xin Chúa giúp chúng con và những người trẻ biết hiệp nhất với nhau trong đức tin, đức cậy và đức ái.

(Thinh lặng)

  • “Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Lạy Chúa Giêsu, ngày nay, chúng con đang sống trong một thế giới tục hóa. Nhiều lúc, chúng con sống mà quên đi sự hiện diện của Chúa. Nhiều lúc, chúng con và những người trẻ đang sống quên đi nét đẹp của người Công giáo là tình yêu, là phục vụ, là cho đi. Nhiều người trong chúng con chủ trương đi tìm những thú vui tạm bợ chóng qua, chẳng khác gì như những con thiêu thân lao mình tìm cái chết. Chính khi chúng con quên Chúa đang ở cùng chúng con, là lúc tâm hồn chúng con đang trống vắng và xa Chúa biết bao.

Lạy Chúa, Chúa biết rằng chúng con và những người trẻ còn mỏng dòn, yếu đuối nên Chúa đã hứa ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Nhờ đó, Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ chúng con trong cuộc sống đầy thách đố, chông gai và dễ đánh mất sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Chính nhờ Chúa, với Chúa và trong Chúa, chúng con tìm lại được sự hiệp nhất yêu thương, bởi chính Chúa đã nói: “ đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở giữa h”. Xin Chúa giúp chúng con biết vì danh Chúa mà hiệp nhất với nhau để Chúa luôn ở giữa chúng con và ban ơn nâng đỡ cho chúng con.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã mặc khải cho chúng con biết về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Xin Chúa cho chúng con và những người trẻ biết chấp nhận những yếu đuối và khác biệt của người khác. Xin Chúa giúp chúng con biết sống hiệp nhất và yêu thương nhau để mọi người nhận biết chúng con là môn đệ của Chúa. Amen.