Giúp Người Trẻ Sống Phẩm Giá Làm Con Chúa

print

Chúa nhật 23 TN B – Mc 7,31-37

Giúp Người Trẻ Sống Phẩm Giá Làm Con Chúa

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương, Chúa đã hiến thân trên thập giá và ở lại với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể. Chúng con đã cảm nghiệm được tình yêu bao la của Chúa. Giờ đây, chúng con mong ước được lắng nghe Lời. Xin Chúa ban Lời Hằng Sống nuôi dưỡng và chữa lành tâm hồn chúng con.

“Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: ‘Ephpheta, nghĩa là: Hãy mở ra!’”.

Lạy Chúa Giêsu, thánh Marcô vừa thuật lại cho chúng con nghe việc Chúa chữa lành một người câm điếc ở miền thập tỉnh, một vùng đất của dân ngoại. Chúa đã thực hiện phép lạ này để chứng tỏ cho chúng con thấy rằng: Chúa muốn ơn cứu độ dành cho tất cả mọi người. Hình ảnh Chúa hướng mắt về trời lưu lại cho chúng con một ký ức đẹp về đời sống hoạt động của Chúa trong sự gắn kết với Chúa Cha. Chúa nhìn nhân loại và gom tóm tất cả những nỗi niềm vui buồn sướng khổ của mọi người vào thân thể Chúa để dâng lên Chúa Cha như của lễ đền bù tội lỗi cho chúng con. Xin Chúa dạy chúng con biết gắn bó với Chúa nhiều hơn.

Lạy Chúa, trong khi ngước mắt về trời, Chúa đã xin Chúa Cha phục hồi chức năng cho người câm điếc để người ấy có thể nói và nghe được. Cũng vậy, với ánh mắt yêu thương hướng chúng con về trời cao, Chúa cũng đã phục hồi phẩm giá và địa vị làm con Chúa cho mỗi người chúng con. Xin Chúa mở cửa và ngự vào tâm hồn chúng con, nhất là tâm hồn của những người trẻ, có khi đang bị hạn chế, chai lì và thiếu nhạy cảm.

“Thinh lặng”

 “Ngài làm mọi sự tốt đẹp, Ngài làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!”.

 Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã mang lại cho chúng con bao điều tốt đẹp. Chúa đã ban Lời Chúa và Thánh Thể để nuôi sống tâm hồn chúng con. Xin Chúa giúp chúng con siêng năng lắng nghe Lời Chúa dạy và mau mắn đem ra thực hành. Nhờ vậy, chúng con luôn biết nói về Chúa cho người khác.

Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương và muốn bảo vệ nhân phẩm cho mỗi người chúng con. Chúa muốn chúng con nên giống Chúa hơn trong sự ngay lành và can đảm mở miệng nói lên sự thật và làm chứng cho chân lý. Xin Chúa mở mắt và tai của chúng con để mỗi ngày chúng con hát ca chúc tụng Chúa, làm chứng cho sự thật và loan báo Tin mừng của Chúa cho mọi người.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã muốn trao ban sự bình an cho chúng con và Chúa muốn ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa muốn chúng con không ngừng xây dệt phẩm giá của cuộc đời chúng con bằng những việc làm tốt lành và những ý nghĩ tích cực. Xin Chúa giúp chúng con và những người trẻ luôn siêng năng rao giảng lời Chúa, lời yêu thương đem lại hạnh phúc. Xin Chúa cũng mở trái tim chúng con để chúng con lắng nghe, đón nhận và sẻ chia những nỗi niềm đau khổ với những người xung quanh. Xin Chúa hiện diện trong các gia đình để chúng con luôn cảm nhận được Chúa ở ngay bên và sẵn sàng nâng đỡ chúng con trong đời sống hằng ngày. Amen.

www.giaophanbaria.org