Giúp Người Trẻ Vượt Thắng Cám Dỗ

print

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 21.02.2021

Chúa Nhật I Mùa Chay – Mc 1,12-15

Giúp Người Trẻ Vượt Thắng Cám Dỗ

***

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Chúa. Chúng con tin Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con nơi Bí tích Thánh Thể nhiệm mầu. Chúa đang âm thầm dạy bảo chúng con bằng Lời Hằng Sống của Chúa. Lời yêu thương của Chúa mời gọi chúng con sám hối. Chúng con xin cảm tạ Chúa. Giờ đây, chúng con nguyện xin ánh sáng Lời Chúa soi chiếu vào tâm hồn chúng con để chúng con nhận ra và sống vuông tròn thánh ý Chúa trong mùa Chay thánh này.

  • “Người ở trong sa mạc bốn mươi ngày”.

Lạy Chúa Giêsu, sa mạc là nơi vắng vẻ, thinh lặng. Đối lập với sa mạc là thành thị đông đúc nhộn nhịp. Ngày hôm nay, chúng con đang đối diện với sự ồn ào náo nhiệt của xã hội. Chúng con hay tìm những niềm vui bên ngoài nơi phố xá đô thị. Chúng con sợ yên lặng, sợ cô đơn, sợ phải đối diện với con người thật của mình. Xin Chúa cho chúng con biết trở về với lòng mình để chúng con thanh luyện tâm hồn xứng hợp với sứ điệp mùa chay thánh.

Lạy Chúa, xưa Chúa đã vào hoang địa vắng vẻ. Tại đây, Chúa ăn chay ròng rã 40 đêm ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Chúa đã hy sinh hãm mình để chiến thắng những nhu cầu của sự sống xác thịt. Xin Chúa dạy chúng con và những người trẻ biết từ bỏ cái tôi cồng kềnh của kiêu ngạo, của ích kỷ, của ghen tương. Xin Chúa cho chúng con biết vào trong hoang địa của sự thinh lặng, biết dành cho Chúa những phút giây riêng tư để được nghe Chúa dạy bảo và tìm được thánh ý của Chúa.

(Thinh lặng)

  • “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con dám nhìn lại chính mình, nhìn vào cõi lòng của mình, chắc chắn chúng con phải đấm ngực vì con người tội lỗi của chúng con. Mùa chay là cơ hội để mỗi người chúng con biết ăn năn sám hối về những lỗi lầm của mình. Nhờ đó, chúng con có thể ngẩng cao đầu tiến bước trong đời sống ân sủng của Chúa. Chúng con tin tưởng Chúa luôn đồng hành với chúng con. Chúa đang cùng chúng con bước vào hoang địa. Xin Chúa cho chúng con biết chân thành sám hối để nhận ra thân phận bụi tro, mong manh yếu đuối của mình.

Lạy Chúa, chúng con là thụ tạo còn Chúa là Đấng tạo thành, là chủ cuộc đời chúng con. Chúa biết từng người chúng con được nhào nặn nên bằng gì. Chúa thấu hiểu cả những điều sâu thẳm nhất trong chúng con. Vì thế, Chúa đã mang vào thế gian Tin Mừng của Chúa, Tin Mừng của tình yêu cứu độ. Xin Chúa dạy chúng con luôn biết tín thác vào Chúa, tin vào Lời Chúa dạy và đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống hằng ngày.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giây phút chầu Chúa đang gần kết thúc. Chúng con ra về mang theo lời nhắn nhủ từ sứ điệp Lời Chúa hôm nay để sống mùa Chay này thật đạo đức thánh thiện. Xin Chúa cho mỗi thành viên trong gia đình chúng con, cách riêng là những người trẻ luôn biết khiêm tốn nhận ra con người yếu đuối tội lỗi của mình để chúng con biết chạy đến kín múc nguồn ân sủng của Chúa qua các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Hòa Giải. Xin Chúa cho chúng con năng học hỏi và suy niệm Lời Chúa để Lời Chúa giúp chúng con sống thánh mỗi ngày. Amen.