GL 5 Phút GPCT 2020: Giáo Huấn Số 03

print

GIÁO HUẤN  5 PHÚT 2020

GIÁO HUẤN 3
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG/NGÀY 15.12.2019

* H. Hội đồng Giám Mục Việt Nam chọn chủ đề Mục vụ nào cho 3 năm tới?
T. Hội đồng Giám mục Việt Nam quyết định chọn chủ đề Mục vụ Giới trẻ cho Giáo hội Việt Nam trong ba năm tới, năm 2020 đến năm 2022.

* Giải thích:

Dựa theo tông huấn “Chúa Kitô đang sống” (Christus vivit) của Đức Thánh Cha Phanxicô, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phác thảo 3 bước để đồng hành với người trẻ:

(1) Lắng nghe cuộc sống của người trẻ với những thuận lợi và thách đố đối với người trẻ tại Việt Nam hôm nay;

(2) cùng với người trẻ phân định thánh ý Chúa dưới ánh sáng của sứ điệp Tin Mừng;

(3) giúp người trẻ hành động để sống tuổi trẻ cách phong phú.Với những bước được vạch ra, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đưa ra Chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm 2020 -2022) với các chủ đề sau:

– 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.
– 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình.
– 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội (x. số 2).