GL 5 Phút GPCT: Giáo Huấn Số 52

print

GIÁO HUẤN SỐ 52: 24/11/2019

ĐIỀU RĂN THỨ MƯỜI (2): TINH THẦN KHÓ NGHÈO

H. Khi dạy sống tinh thần khó nghèo, Chúa Giê-su mời gọi ta điều gì? (582)

T. Chúa Giêsu mời gọi ta yêu mến Ngài trên hết mọi sự, và biết phó thác vào sự quan phòng của Chúa, trong tinh thần khó nghèo của Nước Trời.

Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Người có tinh thần nghèo khó biết dùng của cải như phương tiện, để xây dựng những giá trị Nước Trời, như công bằng, bác ái: không vì của cải mà táng tận lương tâm; nhưng biết mưu cầu công ích; biết san sẻ với người nghèo khổ; biết luôn phó thác vào sự quan phòng quyền năng và yêu thương của Cha trên trời, để được giải thoát khỏi những âu lo về ngày mai , và luôn được an tâm hạnh phúc; biết tự nguyện sống khiêm nhường, phục vụ, quên mình, vác thập giá… theo gương Chúa Ki-tô.

Những lời chia tay của vợ chồng thánh Lý Mỹ dàn dụa nước mắt, nhưng tràn đầy tin yêu phó thác! Bà Mỹ nói với ông: “Vợ con ai mà chẳng thương, nhưng ông hãy hy sinh vác Thánh giá rất nặng vì Chúa đến cùng, đừng lo nghĩ gì về mẹ con tôi, Thiên Chúa quan phòng tất cả”.