GPCT: Chương Trình Thánh Lễ Trực Tuyến Trong Tuần Thánh

print

GIÁO PHẬN  CẦN THƠ

CHƯƠNG TRÌNH

 THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN TRONG TUẦN THÁNH

Thứ Hai Tuần Thánh 6/4/2020: 18g30

Thứ Ba Tuần Thánh: 7/4/2020

Sáng: 9g00′  LỄ DẦU TẠI TGM CT 

 Chiều: 18g30  tại TTMV/GPCT

Thứ Tư Tuần Thánh 8/4/2020: 18g30

***

* TAM NHẬT VƯỢT QUA: 

– Thứ Năm Tuần Thánh 9/4/2020: 17g00’.

– Thứ Sáu Tuần Thánh 10/4/2020:   17g00’

– Thứ Bảy Tuần Thánh: 11/4/2020

Canh Thức Vượt Qua:  19g00’

***

CHÚA NHẬT PHỤC SINH 12/4/2020

LỄ 1: 05g00’

LỄ 2: 07g00’

LỄ 3: 17g00’ 

LỄ 4: 19g00’