GPCT: Đại Hội Loan Báo Tin Mừng 15/10/2020

print

GPCT: Đại Hội Loan Báo Tin Mừng 15/10/2020

Chủ đề: Hợp Tác Loan Báo Tin Mừng

1/ Thành phần tham dự đại hội

  • Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2020 tất cả tham dự viên gồm 7 hạt trong giáo phận quy tựu về TTMV Giáo Phận Cần Thơ, gồm 106 họ đạo, và 290 tham dự viên
  • Các cha trong ban được 30 vị, quý tu sĩ các hội dòng được 32 vị. Cùng nhau học hỏi và thảo luận chủ đề Hợp Tác LBTM.

2/ Thánh lễ khai mạc đại hội.

 Thánh lễ khai mạc do cha quản hạt Cần Thơ Clemente chủ tế, có cha trưởng ban LBTM Philipphê, cùng với cha giám đốc Trung tâm Antôn, các cha trưởng và phó LBTM của 7 hạt. Tất cả các tham dự viên  dâng lễ cầu nguyện cho đại hội và cho việc LBTM của Giáo Phận.

3/ Phần thuyết trình và thảo luận

Có ba bài thuyết trình:

  • Bài thuyết trình thứ nhất do cha Cha Mactinô Hoàng Hôn, trình bày sơ lược về lịch sử việc LBTM của Giáo phân và sự hợp tác qua các thời kỳ.
  • Bài thuyết trình thứ hai do Cha Antôn, trình bày về Hợp tác LBTM, (Hợp tác với những ai?) Hợp tác với Chúa Thánh Thần, với Đức Mẹ và với Hội Thánh.
  • Bài thuyết trình thứ ba do Cha Phaolô Vinh: trình bay về cuộc đời theo Chúa, đích thân mình đã đem được bao nhiêu người vào đạo? LBTM dễ hay khó? Nói lên những tâm tư của mình cho việc loan báo Tin mừng.?

4/ Đúc kết

 Cuối giờ chia sẻ, cha thư ký Đôminicô Thuần, cha sở Vĩnh Hiệp đã đúc kết những ý kiến đóng góp của các tham dự viên như sau:

  • Để việc LBTM được phát triển và hiệu quả, mỗi người Ki tô hữu khắp nơi cần:

+ Cầu nguyện xin CTT đốt nóng trong mỗi tâm hồn để mỗi người Ki tô hữu có bổn phận và trách nhiệm học hỏi và LBTM.

+ Cầu nguyện như Chúa Giê-su đã cầu nguyện với Chúa Cha.

+ Tạo các mối tương quan với nơi mình sinh sống.

  • Để đáp ứng lời kêu gọi của ĐGM Giáo phận đã đưa ra đường hướng cho việc LBTM qua các đối tượng sau:

+  Những người đang sống đạo.

+ Những người được rửa tội nhưng đã xa rời Hội Thánh

+ Những gia đình rối.

+ Những  gia đình nguội lạnh.

+ Những người lương dân.

+ Những người chống đối Giáo Hội.

+ đại kết.

+ Hãy mạnh dạn ra đi gặp gỡ từng đối tượng đó.

+ Mỗi hạt cố gắng mở thêm Giáo điểm tập trung, nhờ sự hợp tác LBTM.

+ Mỗi người hãy cầu nguyện cho việc LBTM của Giáo phận.

    Ước mong cánh đồng truyền giáo của GPCT luôn được vun trồng và chăm sóc.

5/ Trước khi kết thúc đại hội, cha trưởng ban Philipphe cám ơn cha giám đốc trung tâm cùng các cha, tất cả các ban ngành đã cộng tác đóng góp cho đại hội được diễn ra tốt đẹp.

                                                                                               Ban LBTM/GPCT