GPCT: Quyết Định Thực Hành Mục Vụ Năm 2023

print

QUYẾT ĐỊNH THỰC HÀNH MVGPCT 2023

 

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO PHẬN  

 QUYẾT ĐỊNH THỰC HÀNH MỤC VỤ NĂM 2023

Tên gọi :     “Năm mục vụ 2023 : Củng cố sự Hiệp thông”.

Khẩu hiệu : Hiệp thông nhờ Lời Chúa, Thánh Thể và Bác ái.

I. Học hỏi.

 1. Linh mục :
 2. Thường huấn về Mục vụ Liên tôn.
 3. Hội thảo mục vụ : Tông thư về đào tạo Phụng vụ cho Dân Chúa (Desiderio Desideravi).
 4. Tĩnh tâm tháng : Thảo luận 8 đề tài về Hiệp thông (do HĐMVGP soạn thảo).
 5. Giáo dân :
 6. Học hỏi 5 phút mỗi Chúa Nhật về :

* Thư chung HĐGMVN 2022 về Giáo hội hiệp hành (Đề 1-4).

* Tông t“Về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa(Đề 5-20).

* Giáo lý HTCG, phần thứ bốn : “Kinh ngyện Ki-tô giáo” (Đề 21-50).

(Xin xướng viên đọc ngay sau khi rao lịch[1]).

 1. Học hỏi về Củng cố sự hiệp thông trong những dịp tĩnh tâm chung của Giáo xứ, hoặc trong những dịp tĩnh tâm của các Giới, các Đoàn–Hội.

II. Thực hành [2] :

1. Cấp Giáo xứ.

a.Trong tinh thần hiệp thông, quý cha sẽ :

a.1. Họp định kỳ với Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, để cùng nhau hoạch định các chương trình sinh hoạt trong Giáo xứ; nhất là luôn dành thời gian để sốt sắng lắng nghe Lời Chúa, chân thành lắng nghe những nhận định, ý kiến, đề xuất của giáo dân.

a.2. Mỗi năm, tổ chức cuộc họp toàn Giáo xứ, với các Đoàn Hội, các Giới, các Khu xóm…

a.3. Gặp gỡ, thỉnh ý, “lắng nghe với sự cởi mở để chào đón”, bằng nhiều cách thức thích hợp, với “các gia đình đang gặp khó khăn, nguội lạnh, những người nghèo khổ, bị gạt ra bên lề, những người đang lẩn trốn trong sự tủi nhục, hoặc bị người khác che khuất… những người bị cô lập, cô đơn, coi thường, những người di dân, những người bị tổn thương và bóc lột, những anh chị em “vùng ngoại biên” đang xa rời Hội Thánh…” [3]

a.4. “Quan tâm dành thời gian chuẩn bị bài giảng…, mở các lớp học Thánh Kinh[4], và giúp anh chị em tín hữu được nuôi dưỡng bằng Lời hằng sống”.

a.5. Quan tâm nhắc nhở giáo dân, nhất là giới trẻ : “Tiếp cận và sử dụng các phương tiện truyền thông để hoà nhập với thế giới hiện đại, trau dồi kiến thức, học hỏi Lời Chúa… nhưng cần rất thận trọng trong việc đón nhận và chuyển tải thông tin”.

b. Mỗi gia đình xây dựng đời sống hiệp thông :

b.1. Trên nền tảng Lời Chúa, cụ thể là qua việc đọc và suy niệm Lời Chúa trong giờ kinh gia đình, ít là đôi ba lần mỗi tuần [5].

b.2. Hiệp thông từ suối nguồn Thánh Thể, qua việc siêng năng tham dự Thánh Lễ, nhất là Chúa Nhật, “cách ý thức, tích cực và mang lại nhiều hoa trái”.

c. Giáo xứ tích cực hiệp thông với Chúa qua :

c.1. Giờ Chầu Thánh Thể hằng tuần.

c.2. Tĩnh tâm mùa Vọng, mùa Chay và các dịp lễ theo chủ đề về Hiệp thông.

 1. Giáo xứ hiệp thông tương thân tương ái qua việc dâng cúng vào thùng Bác ái, để hỗ trợ cho các học sinh-sinh viên gặp khó khăn; để giúp đỡ những người già yếu, khuyết tật, nghèo khổ, neo đơn, bị tai nạn hoặc thiên tai… Cần thông báo về thu-chi tới cộng đoàn mỗi tháng, và tổng kết vào cuối năm, để khích lệ mỗi người nỗ lực hơn.

2. Cấp Giáo hạt.

 1. Tổ chức những cuộc Hành hương, Họp mặt hiệp thông các Giáo xứ, các Giới, các Đoàn-Hội cấp Hạt hoặc liên Giáo xứ.
 2. Tổ chức những Thánh lễ giới trẻ cấp hạt hoặc liên Giáo xứ.
 3. Tiếp tục tổ chức các lớp giáo lý Dự tòng – Hôn nhân-Gia đình liên Giáo xứ.

3. Cấp Giáo phận.

 1. Trung tâm Mục vụ GP, liên kết với các Ban mục vụ, mở cuộc thi “Viết về Hiệp thông”.
 2. Chầu Thánh Thể mỗi thứ Năm trước thứ Sáu đầu tháng tại Trung tâm Mục vụ GP, để suy niệm và cầu nguyện cho việc Củng cố sự hiệp thôngtrong Giáo phận.
 3. Các Ban Mục vụ GP tổ chức các Khóa huấn luyện theo chủ đề Hiệp thông

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO PHẬN

Cần Thơ, ngày 25/11/2022

CHUẨN NHẬN CỦA ĐGM GIÁO PHẬN

+ Stêphanô Tri Bửu Thiên

Giám mục GP. Cần Thơ.

[1] Nên soạn trình chiếu để Xướng viên đọc câu hỏi và Cộng đoàn đọc câu thưa.

[2] Theo tinh thần của “Cẩm nang cho THĐ về tính hiệp hành”, “Thư Chung  HĐGMVN 2022”, và “Tổng hợp thỉnh ý của GP. Cần thơ”.

[3] x. Bài giảng của ĐHY Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ LBTM, Đặc sứ của ĐTC, tại Thánh lễ bế mạc Đại hội liên hiệp các HĐGM Á châu FABC 50 / 30.10.2022. WHĐ 1.11.2022. 

[4] Khuyến khích giáo dân tham dự các lớp Thánh Kinh trực tuyến của Đức Giám Mục GP, mỗi tối thứ Sáu, lúc 19g30.

[5] Nên dùng cuốn “Lời kinh gia đình, Niềm vui của tình yêu” (Ban Giáo lý GP soạn thảo năm 2021).