GPCT Thông Báo Về Thánh Lễ Trực Tuyến Ngày Trong Tuần

print

GPCT Thông Báo Về Thánh Lễ Trực Tuyến Ngày Trong Tuần:

Theo yêu cầu của ĐGM GPCT,

TTMV GPCT sẽ trực tuyến Thánh Lễ các ngày trong tuần như sau:

  1. Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 18g30 chiều
  2. Thứ Bảy: 5g30 sáng

BBT/WCT

NB: Những Lưu Ý Về Trực Tuyến Thánh Lễ