GPCT: Thông Báo Về Thánh Lễ Trực Tuyến Từ Chúa Nhật 02.08.2020

print

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

TRUNG TÂM MỤC VỤ

THÔNG BÁO

VỀ THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

TỪ CHÚA NHẬT 02.08.2020

Kính quý Cha,

Quý Tu sĩ, Chủng sinh và quý Bà con giáo dân.

 

Trước tình hình mới của dịch Covid 19,

Theo quyết định của Đức Cha Stê-pha-nô, Giám mục Giáo phận Cần Thơ,

Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận sẽ trực tuyến các Thánh Lễ Chúa Nhật,

từ Chúa Nhật ngày 02.08.2020, với thời gian như sau:

 

* Ban Sáng: lúc 5g00’  và 7g00’.

* Ban chiều: lúc 17g00’ và 19g00’.

 

Nay thông báo

Trung Tâm Mục Vụ/GP. Cần Thơ/01.08.2020.