GPCT: Thông Báo Về Việc Thực Hiện Các Lớp Giáo Lý Trực Tuyến

print

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

BAN GIÁO LÝ

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC LỚP GIÁO LÝ TRỰC TUYẾN

Kính quý Cha Quản Hạt & Quý Cha.

Quý Giáo lý viên và quý phụ huynh.

Theo tinh thần của THÔNG BÁO CỦA CHỦ CHĂN, số 89/TB-TGMCT/2021, Ban Giáo Lý GPCT (BGL) tiến hành bàn thảo, để tổ chức Giáo Lý trực tuyến cho bốn Lớp : Rước Lễ lần đầu (RLLD) – Thêm Sức (TS) – Dự Tòng (DT) – Hôn Nhân (HN), và sau khi đã bàn hỏi thêm với một số Cha Sở… BGL xin thông báo một số chi tiết cụ thể và bổ sung như sau :

1/ Về hình thức dạy và học : Trực tiếp & Trực tuyến :

Quý Cha giáo sẽ dạy trực tuyến vào ngày giờ nhất định, chung cho toàn Giáo Phận. Sẽ đăng lên trang mạng Giáo phận Cần Thơ : https://gpcantho.com/

2/ Về những người chịu trách nhiệm :

* Ban Giáo Lý GP :

– Soạn bài, có Trình chiếu; Dạy trực tuyến; Đăng lên trang mạng GP; Ra đề kiểm tra cuối khóa, 20-25 câu trắc nghiệm; Xác định ngày kiểm tra chung cho mỗi Khóa.

– Dù tình hình dịch bệnh ra sao, BGL vẫn dạy trọn Khóa học, để các HS & HV sẽ được nhận lãnh các bí tích như Điều 2 & 3 trong “Thông Báo Của Chủ Chăn”.

* Cha Sở tại, cùng với các Giáo lý viên (GLV) được Ngài chỉ định : Lập danh sách các Học sinh (HS), Học viên (HV) của mỗi lớp; Động viên; Đồng hành : Theo sát việc dự lớp của các HS & HV; Ôn tập bài; Kiểm tra cuối khóa, vào ngày chung của GP; Quyết định việc ban bí tích; Tổ chức Thánh lễ ban bí tích.

3/ Về Nội dung & Thời gian (Ngày bắt đầu dạy, BGL sẽ thông báo sau) :

– Lớp RLLĐ :  + Theo “Chuẩn bị Xưng tội & RLLĐ” (BGLGPCT 2001, có cập nhật).

+ Bao gồm 15 tiết, dạy vào lúc 8g00 sáng Chúa Nhật mỗi tuần.

– Lớp TS : + Theo “Chuẩn bị lãnh nhận BTTS” (BGLGPCT 2002, có cập nhật).

+ Bao gồm 15 tiết, dạy vào lúc 15g00 chiều Chúa Nhật mỗi tuần.

– Lớp DT : + Theo “Giáo Lý DT” (BGLGPCT 2021).

+ Bao gồm 20 tiết, dạy vào lúc 19g30 tối thứ Ba, thứ Năm mỗi tuần.

– Lớp HN: + Theo “Giáo Lý HN và GĐ” (BGLGPCT 2018).

+ Bao gồm 10 tiết, dạy vào 19g30 tối thứ Bảy mỗi tuần.

4/ Về Điều kiện đối với các HS & HV :

– Có Điện thoại di động hoặc máy vi tính.

– Tham dự đầy đủ các giờ học, dưới sự đồng hành của Cha sở tại hoặc GLV phụ trách.

Kính mong quý Cha Quản Hạt đốc thúc, và quý Cha Sở tại đăng ký & đồng hành.

Ban Giáo Lý GPCT

Trung Tâm Mục Vụ GPCT 24.11.2021