GPXL: Thánh Lễ Sai đi với Nghi thức trao và đón nhận Văn thư Sứ vụ mới

print

GPXL: Thánh Lễ Sai đi với Nghi thức trao và đón nhận Văn thư Sứ vụ mới

http://giaophanxuanloc.net/

Sáng Thứ Năm, ngày 10/9/2020, quý Cha Quản hạt, quý Cha Chánh và Phó xứ, đặc biệt quý Cha sẽ lãnh nhận sứ vụ mới đã trở về Tòa Giám Mục để cùng hiệp thông, đồng tế với Đức Cha Giáo phận trong Thánh Lễ Sai đi, cũng như lãnh nhận sứ vụ mới qua Bài sai của Đức Giám Mục Giáo phận trao ban.

Vào lúc 9 giờ sáng, Thánh Lễ Sai đi do Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận cử hành tại Nhà Nguyện Tòa Giám Mục. Cùng đồng tế trên bàn thờ với Đức Cha Giáo phận là Đức Cha Phụ Tá Gioan Đỗ Văn Ngân, quý Cha trong Ban Tư vấn, Quý Cha Quản Hạt và đại diện quý Cha sẽ nghỉ hưu sau một chặng hành trình dài phục vụ.

Trong bầu khí trang trọng chuẩn bị bước vào Thánh Lễ, những lời dẫn đầu lễ của Cha Trưởng Ban Phụng vụ khơi mở dần những ý nghĩa, mà từ thẳm sâu, đối với quý Cha sắp lãnh nhận giấy bổ nhiệm sứ vụ mới, ắt hẳn cảm thấy được chiều kích linh thánh trong sứ vụ Chúa trao qua tay Bề Trên Giáo phận. “Nếu chúng ta nghe được trong thẳm sâu tâm hồn sự hiện diện của Chúa, khi bước lên nhận giấy bổ nhiệm ‘Ta đã chọn con, đã yêu con bằng mối tình muôn thưở,’ thì hẳn tình yêu Chúa sẽ trở nên ánh sáng chiếu soi lòng ta, đốt cháy tâm hồn ta, giúp chúng ta đi vào sứ mạng với trọn tình yêu và lòng nhiệt thành mới mẻ, đến độ không chịu nổi khi thấy lòng mình dửng dưng với Chúa và quặn đau khi thấy tín hữu của mình bỏ Ngài.”  Nhưng để quý Cha có được tâm tình, sự nhiệt thành của người mục tử, các ngài cần lời cầu nguyện của tất cả dân Chúa như lời Đức Cha Giáo Phận đã ngỏ lời với Đức Cha Phụ Tá, quý Cha trong phần nhập lễ “Xin Đức Cha Phụ tá, quý Cha, tất cả cộng đoàn, chúng ta hãy cầu nguyện cho các cha sẽ lãnh nhận sứ vụ mới, để trong bầu khí linh thiêng, mọi người đều cảm thấy như chính Chúa, qua Bề Trên Giáo phận, trao cho từng người sứ vụ coi sóc đoàn chiên của Chúa, thay mặt Chúa để dẫn đưa đoàn chiên về với Chúa.”

Sau bài Tin Mừng, trước khi chia sẻ các ý suy niệm từ trình thuật của Thánh Luca 10, 1-9, bằng một cung giọng trầm và chậm rãi thật tâm tình, Đức Cha Giáo phận đã trải lòng với quý Cha về những ưu tư trong trách nhiệm của một bề trên trong hành trình quyết định bổ nhiệm, sai “những người anh em linh mục” của Ngài ra đi trong một sứ vụ mới. Đức Cha nói rằng “Với nhiều ngày suy nghĩ, tìm hiểu, lắng nghe những khắc khoải, hỏi ý kiến các Cha trong Ban Tư Vấn trong việc bổ nhiệm các cha… nhưng trách nhiệm cuối cùng vẫn là của vị giám mục giáo phận. Bởi vì việc bổ nhiệm này liên quan đến Anh Em Linh mục, liên quan đến đoàn dân của Chúa, vì chính Anh Em Linh Mục sẽ hướng dẫn họ trở về với Chúa. Nên trên hết, là lắng nghe tiếng Chúa nói.” Vẫn trong cung bậc của cảm xúc đó, Đức Cha chia sẻ điều mà Ngài vẫn đau đáu, tự hỏi “Làm sao có thể truyền đạt cho Anh Em Linh Mục ý muốn của Chúa” khi gặp gỡ từng các cha của Ngài. Thế nên, những chia sẻ thật gần, rất thật ấy đủ để cho người nghe tin vào thánh ý và chương trình của Thiên Chúa đang hoạt động nơi Giáo Phận Xuân Lộc này.

Tiếp sau những tâm tình riêng, Đức Cha trở lại với bài Tin Mừng mà Luca thuật lại những lời Chúa Giê su căn dặn các môn đệ khi Người chỉ định 72 môn đệ ra đi trong cánh đồng truyền giáo. Với những điểm cụ thể mà Chúa căn dặn, Đức Cha khơi gợi điểm suy tư cật vấn “Vậy đâu là điều mà Chúa nói với chúng ta?”. Đức Cha tiếp “Những điều mà Chúa nói với các môn đệ ngày xưa, cũng là những điều mà Chúa nói với các cha hôm nay.”  Nếu Chúa nói với các môn đệ: đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép; đừng chào hỏi ai dọc đường, Đức Cha giải thích rằng, những thứ mà Chúa nói người môn đệ đừng mang theo vẫn có giá trị quan trọng của nó, nhưng như Đức Cha nhấn mạnh “Chúa muốn chúng ta tìm kiếm, đặt sự ưu tiên nào đó lên hàng đầu […] Vậy ưu tiên đó là gì?”

Thứ nhất, khi sai các môn đệ đến những nơi mà chính Chúa sẽ đến, Đức Cha diễn giải, chính là để người môn đệ chuẩn bị cho đoàn dân đón nhận Chúa. Và đó phải là viễn tượng trong sứ vụ của người môn đệ khi được sai đi. Điểm suy niệm thứ hai Đức Cha nói đến liên hệ đến tinh thần cộng tác trong sứ vụ “Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Đức Cha chia sẻ, “Chúa không nói chúng ta làm cật lực một mình, nhưng là xin thêm người cộng tác.” Tinh thần cộng tác đòi sự quên mình, sự hy sinh, biết cách đón nhận ý kiến của nhau, và nhất là đòi hỏi phải có sự hiệp nhất. Tiếp tục bài giảng, Đức Cha trích lại lời Chúa căn dặn các môn đệ “Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.  Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép,” và Đức Cha khuyên nhủ “Chúa dặn rằng: điểm tựa căn bản, sức mạnh của chúng ta là tình yêu của Chúa. Như thế, những thứ khác không phải là điều quan trọng […] Thế nên, chúng ta cần phải nhận ra đâu là điểm tựa của đời mình.” Vẫn chưa dừng lại những ý suy niệm cho hành trình sứ vụ mới, Đức Cha nhắn gửi với các cha rằng “Hãy làm việc nhân danh Chúa” và, “Hãy đưa cho Chúa tất cả sức lực, thời gian của mình để phục vụ Chúa”. Điểm thứ tư trong bài giảng chính là sự “Chúc lành- bình an” mà Đức Cha mong muốn các cha thực hiện. Các ngài sẽ là người đem đến sự bình an cho các tâm hồn, bình an cho những gia đình, bình an và sự hiệp nhất trong giáo xứ “Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này!’”. Nhưng để mọi người có thể nhận ra “Nước Trời đang đến gần”, và “nhận ra Chúa đang yêu thương họ” Đức Cha mong muốn các cha sẽ tự do, thanh thoát trong các mối tương quan, nhờ đó, đoàn dân Chúa chỉ bám chặt, tương quan thân tình với Chúa mà thôi. Kết thúc bài giảng, Đức Cha Giáo phận xin Chúa thánh hóa sứ vụ mới mà các cha sẽ lãnh nhận, cũng như xin Đức Mẹ cùng đồng hành với các ngài trên con đường sứ vụ, hành trình mới.

Sau bài giảng, Nghi thức trao và lãnh nhận Văn thư bổ nhiệm được diễn ra trong bầu khí linh thánh của Thánh Lễ, cũng như toát lên được ý nghĩa sâu sắc của nghi thức không chỉ đối với quý cha lãnh nhận nhưng còn nơi quý Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn tham dự. Chính hôm nay và tại Nhà Nguyện này, những hình ảnh diễn ra trong nghi thức không còn chỉ là vị Giám Mục Giáo phận trao và sai đi các Anh Em Linh Mục của Ngài, nhưng là hình ảnh chính Chúa Giêsu Kitô đang trao cho các cha sứ vụ ra đi làm việc cho Chúa, như xưa Người đã sai 72 môn đệ đi trước để chuẩn bị cho đoàn dân đón Chúa. Cùng trong nghi thức này, Đức Cha Giáo Phận cũng trao Văn thư Nghỉ hưu cho Cha Giuse Trần Văn Minh- Chánh xứ Thanh Bình, Cha Giuse Đinh Nam Hưng- Chánh xứ Bùi Chu, Cha Giacôbê Lâm Văn Thế- Chánh xứ Thống Nhất, Cha Hiêrônimô Nguyễn Văn Thao- Chánh xứ Mẫu Tâm, và Cha Nguyễn Đinh, giúp xứ Phú Thiện về lại nhà Hưu dưỡng.

Thánh Lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể, mà chắc rằng, những của lễ được dâng trên bàn thờ hôm nay của quý Cha vừa mới lãnh nhận Văn thư Sứ vụ quả thật rất ý nghĩa vì liên hệ với “tấm bánh được bẻ ra, trao cho muôn người” mà chính Đức Kitô đã hiến tế, trao ban vì tình yêu, và đến lượt, các môn đệ của Người cũng thực hiện trong cùng một cách thức ấy.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

 

Danh sách Thuyên chuyển Linh Mục Giáo Phận Xuân Lộc 2020

THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC 
GIÁO PHẬN XUÂN LỘC NĂM 2020

9 giờ Sáng ngày 10.09.2020 – Thánh lễ Sai Đi tại TGM Xuân Lộc do Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo chủ tế. Trong Thánh Lễ, Cha Chưởng Ấn Giuse Đoàn Xuân Linh đã công bố Danh sách thuyên chuyển Linh mục năm 2020 và chính tay Đức cha Giuse trao bổ nhiệm thư cho quý cha trong đợt thuyên chuyển năm nay. Danh sách thuyên chuyển như sau: 
 

STT

TÊN THÁNH

HỌ TÊN

NHIỆM VỤ CŨ

SỨ VỤ MỚI

1        

Đaminh

Trần Văn Minh

Chánh xứ Thanh Bình

nghỉ hưu

2

Giacôbê

Lâm Văn Thế

Chánh xứ Thống Nhất

nghỉ hưu

3

Hiêrônimô

Nguyễn Văn Thao

Chánh xứ Mẫu Tâm

nghỉ hưu

4

Giuse

Đinh Nam Hưng

Chánh xứ Bùi Chu

nghỉ hưu

5

Đaminh

Nguyễn Đính

giúp Phú Thiện

về lại nhà hưu

6

Marcô

Nguyễn Tuyến Huyên

Giáo sư nội trú tổng linh hướng
ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc

Phó xứ Võ Dõng
– Đặc trách toàn quyền 
GHBL Soklu

7

Giuse

Đỗ Mạnh Thịnh

Giáo sư nội trú ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc

quyền Tổng linh hướng 
ĐCV Thánh Giuse
Xuân Lộc

8

Phêrô

Nguyễn Quang Khương

Quản nhiệm Gx. Thọ Lộc

Chánh xứ Thọ Lộc

9

Đaminh

Lâm Sơn Thủy

Phó xứ Bích Lâm

Đặc trách GHBL Vinh Lâm

10

Giuse

Đỗ Đức Chính

giúp Đức Long

Phó xứ Đức Long –
Đặc trách GHBL 
Đức Tâm

11

Phêrô

Phạm Quốc Thuần

chữa bệnh tại Dòng
Gioan TC Hố Nai

Chánh xứ Phước Lý

12

Micae

Nguyễn Xuân Linh Ny

Phó xứ Biên Hòa

Chánh xứ Phú Xuân

13

Matthêu

Nguyễn Đại Tài

Phó xứ Chính Tòa

Chánh xứ Bảo Quang

14

Antôn

Phạm Xuân Toàn

Phó xứ Chính Tòa

Quản nhiệm Gx. Trảng Táo

15

Gioan B.

Phạm Đức Nhân

Chánh xứ Thánh Linh

Chánh xứ Mẫu Tâm

16

Đaminh

Ngô Công Sứ

Quản hạt Xuân Lộc

Quản nhiệm Gx.Bình Khánh

17

Phêrô

Đoàn Đức Thăng

Chánh xứ Quảng Tâm

Phó xứ Bùi Chu – 
Đặc trách toàn quyền 
Gh. An Chu

18

Giuse

Ngô Quốc Thạnh

Chánh xứ Thuận Hòa

Chánh xứ Bùi Thái

19

Phanxicô X.

Nguyễn Văn Lắm

Chánh xứ Đức Mẹ VNNT

Chánh xứ Cáp Rang

20

Philipphê

Phạm Duy Linh

Chánh xứ Gia Tôn

Chánh xứ Thống Nhất

21

Tôma A.

Nguyễn Đức Trọng

Chánh xứ Martinô

Chánh xứ Xuân Đường

22

Phaolô

Phạm Văn Viện

Chánh xứ Tiên Chu

Chánh xứ Đồng Phát

23

Giuse

Đoàn Công Bình

Chánh xứ Hiền Hòa

Chánh xứ Bùi Chu

24

Vinhsơn

Dương Văn Đức

Chánh xứ Thạch An

Chánh xứ Hiền Hòa

25

Vinhsơn

Nguyễn Văn Tuyền

Chánh xứ Đồng Phát

Chánh xứ Thanh Bình

26

Giuse

Nguyễn Đình Nhiệm

Chánh xứ Quảng Biên

Chánh xứ Thuận Hòa

27

Giuse

Phạm Đình Thước

Chánh xứ Bùi Thái

Chánh xứ Xuân An

28

Giuse

Nguyễn Đức Thắng

Chánh xứ Suối Nho

Chánh xứ Xuân Khánh

29

Phêrô

Phan Khắc Giữa

Chánh xứ Bình Khánh

Chánh xứ Martinô

30

Giuse

Hoàng Mạnh Hiểu

Chánh xứ Xuân Khánh

Chánh xứ Quảng Biên

31

Đaminh

Trần Gia Long

Chánh xứ Xuân Đường

Chánh xứ Gia Tôn

32

Giuse

Đỗ Mạnh Thái

Chánh xứ Long Phước

Chánh xứ Phú Thiện

33

Giuse

Cao Đức Long

Chánh xứ Hiếu Liêm

Chánh xứ Long Phước

34

Đaminh

Đặng Công Khanh

Chánh xứ Thiên An

Chánh xứ Thạch An

35

Fx.

Hoàng Văn Hương

Chánh xứ Vĩnh An

Chánh xứ Suối Nho

36

Phêrô

Nguyễn Xuân Huy

Chánh xứ Quảng Xuân

Chánh xứ Quảng Tâm

37

Vinhsơn

Nguyễn Văn Tiếu

Chánh xứ Cáp Rang

Chánh xứ Tiên Chu

38

Gioan B.

Phạm Phi Vũ

Chánh xứ Xuân Bảo

chuẩn bị thi hành mục
vụ ở nước ngoài

39

Giuse

Phạm Huy Khôi

Phó xứ Tân Mai

Phó xứ Thánh Đaminh
– Đặc trách 
GHBL Xuân Phan

40

Martinô

Phạm Hồng Duy Anh

Chánh xứ Bàu Hàm

chuẩn bị thi hành mục
vụ ở nước ngoài

41

Matthêu

Lê Lực

Phó xứ Ninh Phát

Chánh xứ Thánh Linh

42

Gioan B.

Nguyễn Văn Tùng

Phó xứ Phú Lâm

Chánh xứ Xuân Hiệp

43

Vinhsơn

Nguyễn Thế Cường

Phó xứ Bùi Đệ

Chánh xứ
Đức Mẹ VNNT

44

Tôma A.

Trần Bá Huy

Phó xứ Dốc Mơ

Chánh xứ Quảng Xuân

45

Giuse

Đào Minh Lang

Phó xứ Tâm An

Chánh xứ Thiên Đức

46

Phêrô

Trần Anh Khôi

Phó xứ Ngọc Lâm –
Đặc trách GHBL Bàu Mây

Chánh xứ Xuân Tây

47

Giuse

Nguyễn Anh Tuấn

Phó xứ Suối Nho

Chánh xứ Bàu Hàm

48

Gioan Phaolô

Phạm Quang Vinh

Phó xứ Bắc Hải

Chánh xứ Hiếu Liêm

49

Micae

Nguyễn Chánh Tín

Phó xứ Lộ Đức

Chánh xứ Thiên An

50

Giuse

Phan Duy Sơn

Phó xứ Tân Bình

Chánh xứ Xuân Thiện

51

Đaminh

Nguyễn Danh Khoa

Phó xứ Dốc Mơ

Chánh xứ Vĩnh An

52

Giuse

Lê Thái Văn

Phó xứ Hà Nội

Chánh xứ Hóa An

53

Giuse

Vũ Anh Dũng

Phó xứ Thạch An

Chánh xứ Xuân Bảo

54

Giuse

Nguyễn Thanh Tùng

Phó xứ Bình An

Phó xứ Thái Hiệp

55

Giuse Vinhsơn

Nguyễn Nhật Trọng Khanh

Phó xứ Xuân Bình

Phó xứ Ngọc Lâm – 
Đặc trách 
GHBL Bàu Mây

56

Giuse

Nguyễn Văn Trí Dũng

Phó xứ Hòa Bình

Phó xứ Ninh Phát

57

Giuse

Nguyễn Ngọc Quốc Huy

Phó xứ Russeykeo

Phó xứ Chính Tòa

58

Antôn

Lê Tiến Lĩnh

Phó xứ Thiết Nham

Phó xứ Lợi Hà

59

Giuse

Bùi Trung Hiếu

Phó xứ Suối Cát

Phó xứ Thái Xuân

60

Emmanuel

Nguyễn Công Luận

Phó xứ Phát Hải

Phó xứ Bắc Thần

61

Đaminh

Nguyễn Hữu Thức

Phó xứ Ngọc Lâm

Phó xứ Minh Hòa

62

Bênêđictô

Lê Vương Quyền

Phó xứ Bùi Chu

Phó xứ Dốc Mơ

63

Phanxicô X.

Nguyễn Hữu Văn

Phó xứ Dĩ An

Phó xứ Tâm An

64

Martinô

Ngô Hoàng Lâm

Phó xứ Phương Lâm

Phó xứ Lộ Đức

65

Phêrô

Phạm Đông Hòa

Phó xứ Tân Triều

Phó xứ Hòa Bình

66

Marcô

Nguyễn Trung Lưu

Phụ trách Cộng đoàn
Dự tu Biên Hòa

Phó xứ Xuân Thanh –
Đặc trách
GHBL Xuân Dưng

67

Giuse

Lương Quốc Dũng

Phụ trách Cộng đoàn Dự tu Công Thành-Sài Gòn

Phụ trách Cộng đoàn
Dự tu Dĩ An

68

Giuse

Nguyễn Anh Tuấn

Phụ trách Cộng đoàn
Dự tu Dĩ An

Phụ trách Cộng đoàn
Dự tu Biên Hòa

69

Giuse

Nguyễn Xuân Dương

Phó xứ Thánh Tâm

đến Giáo xứ Xuân Trà
hụ giúp mục vụ &
chuẩn bị thi hành mục vụ
ở nước ngoài

70

Gioakim

Phạm Thanh Điệp

Trường CĐ Hòa Bình-Xuân Lộc

đến Giáo xứ Tân Bắc phụ giúp mục vụ & chuẩn
bị 
thi hành mục vụ ở nước ngoài

71

Giuse

Dương Quang Bình

Phó xứ Lộ Đức

Phó xứ Kẻ Sặt

72

Martinô

Trần Vũ Xuân Cảnh

giúp Gia Cốc

Phó xứ Suối Cát

73

Phêrô

Nguyễn Đức Đại

giúp Ngọc Lâm

Phó xứ Tân Triều

74

Giuse

Bùi Quang Đại

giúp Vườn Ngô

Phó xứ Tân Bình

75

Phêrô

Vũ Ngọc Đức

giúp Xuân Trà

Phó xứ Thành Tâm

76

Giuse

Đinh Huy Lương Hân

giúp Phú Hòa

Phó xứ Thiết Nham

77

Giuse

Bùi Thế Hiệp

giúp Phúc Nhạc

Phó xứ Dĩ An

78

Giuse

Ngô Nam Hoành

giúp Na Goa

Phó xứ Thánh Tâm

79

Giuse

Nguyễn Đức Huy

giúp Thọ Lộc

Phó xứ Đức Long

80

Phaolô

Nguyễn Minh Hưng

giúp Đức Long

Phó xứ vTân Mai

81

Giuse

Vũ Hoàng Trung Hưng

giúp Xuân Bắc

Phó xứ Quảng Biên

82

Giuse

Nguyễn Công Hữu

giúp Dĩ An

Phó xứ Hiệp Lực

83

Emmanuel

Nguyễn Khánh

giúp Phương Lâm

Phó xứ Bùi Đệ

84

Gioan B.

Đỗ Anh Khoa

giúp Phú Lâm

Phó xứ Martinô

85

Giuse

Trương Anh Kỳ

giúp Trà Cổ

Phó xứ Phương Lâm

86

Phaolô

Võ Tấn Lộc

giúp Bùi Chu

Phó xứ Bến Gỗ

87

Martinô

Nguyễn Xuân Lộc

giúp Tân Mai

Phó xứ Thuận Hòa

88

Phêrô

Trần Lê Thành Nhân

giúp Nam Hà

Phó xứ Thạch An

89

Giuse

Võ Đình Nhật

giúp Thịnh An

Phó xứ Hà Nội

90

Giuse

Nguyễn Đình Nhu

giúp Thánh Tâm

đến Thái Hiệp phụ giúp
mục vụ &
chuẩn bị du học

91

Matthêu

Lã Văn Phát

giúp Tâm An

Phó xứ Bình An

92

Phêrô

Nguyễn Lê Phong

giúp Cẩm Đường

Phó xứ Biên Hòa

93

Giuse

Lê Thanh Phương

giúp Bảo Thị

Phó xứ Đồng Phát

94

Phanxicô X.

Nguyễn Hữu Quốc Quân

giúp Chính Tòa

Phó xứ Russeykeo

95

Giuse

Vũ Viết Quang

giúp Ninh Phát

HVCGVN

96

Giuse

Bùi Kim Quang

giúp Tân Bắc

Phó xứ Suối Nho

97

Martinô

Bùi Duy Quyền

giúp TGM

HVCGVN

98

Gioan B.

Nguyễn Vũ Thanh Sơn

giúp Hòa Lâm

Phó xứ Ngọc Lâm

99

Giuse

Vũ Nhật Chí Sĩ

giúp Minh Hòa

Phó xứ Định Quán

100

Gioan

Phạm Duy Tân

giúp Phúc Lâm

Phó xứ Dốc Mơ

101

Martinô M.

Nguyễn Mạnh Tiến

giúp Thạch Lâm

Trường CĐ Hòa Bình
-Xuân Lộc

102

Vinhsơn

Nguyễn Minh Tiến

giúp Trường CĐ Hòa Bình-Xuân Lộc

Phó xứ Bắc Hải

103

Giuse

Nguyễn Quốc Tỉnh

giúp Russeykeo

Phó xứ Tân Bắc

104

Tôma Toán

Lê Đức Minh Trí

giúp Phát Hải

Phó xứ Quang Lâm

105

Phêrô

Trần Minh Trung

giúp Lộ Đức

Phó xứ Đồng Tâm

106

Augustinô

Vũ Đình Trung

giúp Bình Lộc

Phó xứ Phát Hải

107

Đaminh Saviô

Phạm Đức Trung

giúp xứ Thánh Giuse

Phụ trách Cộng đoàn
Dự tu Công Thành
-Sài Gòn

108

Giuse

Mai Văn Tuyến

giúp Tân Triều

Phó xứ Phú Lâm

109

Giuse

Phạm Hoàng Vũ

giúp Hà Nội

HVCGVN

110

Giuse

Nguyễn Minh Vương

giúp Suối Nho

Phó xứ Na Goa

111

Giuse

Nguyễn Duy Phưởng

Phó xứ Hiệp Lực

Phó xứ Xuân Bình