Gx Thái Hải Giúp Học Sinh Có Hoàn Cảnh Khó Khăn Nhân Ngày Thế Giới Người Nghèo

print

Gx Thái Hải Giúp Học Sinh Có Hoàn Cảnh Khó Khăn

Nhân Ngày Thế Giới Người Nghèo

14.11.2021

Chúa Giê-su đã từng nói với các Tông đồ: “người nghèo luôn có bên cạnh anh em” (Ga 12,8). Thật vậy, bình thường trong Giáo hội và xã hội, người nghèo luôn có bên cạnh chúng ta; Nay dịch bệnh Covid 19 lan tràn trên toàn thế giới dẫn đến tình trạng nghèo đói nhiều hơn. Nhìn vào hiện trạng Việt Nam, một số người không chỉ nghèo về vật chất mà còn nghèo về nhận thức, trí tuệ và tình thương…

Nhân ngày thế giới người nghèo, qua lòng quảng đại của một số ân nhân, các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đi đến tận nhà trao 51 phong bì hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực Họ đạo Thái hải, không phân biệt lương giáo. Mỗi phần trị giá 3 trăm ngàn Việt nam đồng. Số tiền tuy nhỏ nhưng sự quan tâm và tinh thần khích lệ thì thật lớn; hầu giúp các em có thêm động lực và ý chí vươn lên trong hoàn cảnh học trực tuyến hết sức khó khăn này.

Xin Chúa chúc lành và ban cho các em dồi dào sức khỏe, ơn thông hiểu và sức mạnh; Để các em học tập thật tốt, trau dồi kiến thức cùng với những kỷ năng sống hầu lo cho bản thân, gia đình, góp phần xây dựng cho Giáo hội và xã hội tương lai.

Học tập cố gắng vươn lên

Các em nghị lực xướng tên sau này

Quyết tâm học tập từ đây

Dù cho hoàn cảnh chất đầy khó khăn.

 

Mỗi ngày một chút siêng năng

Xin thêm trợ lực Thánh ân độ trì

Chân thành khiêm tốn khắc ghi

Thành công vượt khó những gì tương lai.

Lm. Biển Xanh.