Giáo Xứ Thới Lai – Vui Trung Thu Bên Chúa Giêsu

print

Giáo Xứ Thới Lai – Vui Trung Thu Bên Chúa Giêsu

 Chiều Thứ Năm, 14-08 âl- 2023, sau một cơn mưa nhẹ thì trời lại trong sáng. Hơn 1.000 em thiếu nhi cùng với các phụ huynh lương giáo cùng đến Nhà thờ Thới Lai, để cùng “VUI TRUNG THU BÊN CHÚA GIÊSU”.

Sau Thánh lễ là cuộc rước đèn chung quanh xóm nhà thờ. Rước đèn về thì văn nghệ với những tiết mục sôi động. Sau đó là chấm điểm các đèn do các khối giáo lý tự làm.

Kết thúc là một phần quà bánh cho tất cả các em về vui Trung Thu với gia đình. Mọi người ra về vui vẻ và tận hưởng một đêm VUI TRUNG THU BÊN CHÚA GIÊSU.

Giáo Xứ Thới Lai