Hai Cha Hội Thừa sai Việt Nam về làm phó xứ Hòa Trung và Kênh Nước Lên

print

Hai Cha Hội Thừa sai Việt Nam về làm phó xứ Hòa Trung và Kênh Nước Lên

Vào ngày 22 tháng 02 năm 2023, Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Giáo phận Cần Thơ, ký hai Sắc lệnh Bổ nhiệm Linh mục Phó xứ Hoà Trung và Kinh Nước Lên. Dựa vào hai sắc lệnh trên, thứ sáu ngày 24.03.2023, cha Phêrô Phan Như Ngân nhận nhiệm sở làm phó xứ Giáo xứ Hoà Trung. Thứ bảy ngày 25.03.2023, cha Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc nhận nhiệm sở làm Phó xứ Kênh Nước Lên. Hiện diện trong thánh lễ nhận nhiệm sở có Quý Cha : Cha Tổng phụ trách Hội- Giuse Nguyễn Mai Thành cùng Quý Cha trong Hội, Cha Quản hạt Cà Mau cùng Quý Cha trong hạt Cà Mau.

Cha Phêrô Phan Như Ngân và cha Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc thuộc Hội Thừa sai Việt Nam. Hội này được Hội đồng Giám mục Việt Nam quyết định thành lập năm 1971, và được trao cho Đức Tổng Giám Mục- Philipphê Nguyễn Kim Điền đặc trách. Hiện tại, Giám mục đặc trách Hội Thừa sai Việt Nam là Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, nhiệm kỳ 2022–2025. Cha Tổng phụ trách đương nhiệm là Cha Giuse Nguyễn Mai Thành.

Cha Tổng phụ trách cũng cho biết, vào năm 1974 quý Thầy của Hội cũng đã hiện diện cùng với Cha Pio Ngô Phúc Hậu để phụ trách việc Loan Báo Tin Mừng tại giáo điểm Đồng Cùng (Đầm Cùng) và Năm Căn.

Một vài hình ảnh lưu lại dấu ấn kỷ niệm ngày nhận nhiệm sở của hai Cha :

 

+ Cha phó Hòa Trung : Cha Phêrô Phan Như Ngân

 

+ Cha phó Kinh Nước Lên: cha Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc