Hạnh phúc khi trao ban

print
Hạnh phúc khi trao ban
 
 
Hạnh phúc luôn là niềm khao khát của con người, thế nhưng khi được hỏi hạnh phúc là gì thì mỗi người mỗi ý và cũng tùy lúc tùy thời như có bài thơ viết thế này:
 
– Người nghèo nói : Có tiền là hạnh phúc
– Người tàn tật nói : Đi được là hạnh phúc
– Người mù nói : Nhìn được là hạnh phúc
– Người điếc nói : Nghe được là hạnh phúc
– Người bệnh nói : Mạnh khỏe là hạnh phúc
– Người chưa chồng nói: Có chồng sẽ hạnh phúc
– Người chưa vợ nói: Có vợ sẽ hạnh phúc
– Người chưa có con nói : Có con sẽ hạnh phúc
– Người lo lắng sợ hãi nói: Bình an là hạnh phúc
– Người xấu nghĩ mình xinh sẽ hạnh phúc
– Người lùn nghĩ mình cao sẽ hạnh phúc
– Dân đen nói : Làm quan sẽ hạnh phúc
– Người đang rất đói nói: Được bữa cơm là hạnh phúc
– Người đang buồn ngủ nói: Nếu được ngủ một giấc sẽ hạnh phúc
– Người không có quần áo nói: Nếu có bộ quần áo đẹp sẽ hạnh phúc
– Người không có xe nói: Có xe để đi sẽ hạnh phúc
– Người không có điện thoại nói: Nếu có chiếc điện thoại sẽ hạnh phúc…
 
Đây là những hạnh phúc chỉ thỏa mãn nhất thời. Vì khi có rồi họ lại muốn cái khác và nhiều hơn nữa. Thành ra mãi mãi không bao giờ họ thấy hạnh phúc vì ham muốn là vô cùng. Con người cứ mãi mãi bơi trong đại dương hạnh phúc mà vẫn không cảm thấy thỏa mãn.
 
Các mối phúc mà Chúa Giê-su đưa ra không nhằm thỏa mãn cho bản thân mà là những nỗ lực kiến tạo hạnh phúc cho tha nhân. Hạnh phúc chỉ nhận lại khi biết cho đi. Cho đi tình yêu sẽ nhận được niềm vui trong phục vụ. Cho đi lòng quảng đại sẽ nhận lại niềm vui trong trao ban. Ở đời có nhiều người vẫn chủ trương rằng: sống có ích cho tha nhân mới là cuộc đời đáng yêu, đáng sống. Họ chấp nhận bước vào khổ đau, vì đó chính là phương thế để đem lại hạnh phúc cho người mình yêu.
 
Chúa Giê-su đã sống điều đó khi hết mình phục vụ tha nhân. Ngài rong ruổi suốt dọc dài dải đất Palestina để gieo vãi tình yêu phục vụ cho mọi phận người. Ngài đã sống cho tha nhân và vì tha nhân. Hạnh phúc của Ngài chính là được hiến dâng cuộc đời cho hạnh phúc tha nhân.
 
Con người chỉ có hạnh phúc khi trao ban tình yêu và lòng quảng đại. Thật hạnh phúc cho ai biết trao ban. Cuộc sống sẽ mãi lan toả và dồi dào sức sống tình yêu và hạnh phúc cho đời. Vì ai có thì được cho thêm, và vì chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Amen
LM. Jos Tạ duy Tuyền