Hạt Bạc Liêu: Khánh Thành Nhà Thờ Giá Rai.

print

Hạt Bạc Liêu: Khánh Thành Nhà Thờ Giá Rai.

Nhờ ơn Chúa qua lời chuyển cầu của cha Fx.Xavier Trương Bửu Diệp, sau gần 3 năm xây dưng, Nhà thờ Giá Rai đã được khánh thành vào ngày Thứ Tư 22/08/2018.

Dưới đây là một vài hình ảnh.

Xin chúc mừng và chia vui với Hạt Bạc Liêu nói chung và Họ đạo Giá Rai nói riêng.

Người đưa tin