Hạt Cà Mau: Họp Mặt Tĩnh Tâm Giới Hiền Mẫu

print

Hạt Cà Mau: Họp Mặt Tĩnh Tâm Giới Hiền Mẫu

Ngày 26/08/2022, ngày Họp Mặt Tĩnh Tâm Giới Hiền Mẫu Hạt Cà Mau.

Tại họ đạo Huyện Sử, cha trưởng ban Mục Vụ Gia Đình hạt Cà Mau đã tổ chức buổi Họp Mặt Tĩnh Tâm Giới Hiền Mẫu, mừng lễ bổn mạng Thánh Mônica. Với sự hiện diện của 189 Chị Em của 14 họ đạo trong hạt.

Cha Quản hạt Cà Mau chủ tế và giảng lễ trong thánh lễ. Cùng đồng tế có quý cha : cha Ben. Nguyễn Tấn Đạt (trưởng ban MVGĐ hạt Cà Mau), cha Phil. Nguyễn Văn Hùng, cha Mart. Nguyễn Hoàng Hôn, cha Pr. Huỳnh Công Đức và  cha Dom. Trần Nhật Trường.

Với chủ đề: “Hiền mẫu tham gia sứ vụ loan báo tin mừng”. Quý Chị Em đã có được những giờ phút học hỏi và chia sẻ theo nhóm với tinh thần năng động, hăng say, phấn khởi hướng tới sự hiệp hành loan báo Tin mừng trong đời sống thường ngày.

MVTT/Hạt Cà Mau