Hạt Cà Mau Thực Hiện Thư Kêu Gọi Của Đức Cha Stêphanô

print

Hạt Cà Mau Thực Hiện Thư Kêu Gọi Của Đức Cha Stêphanô

Ngày 7 tháng 10, Lễ Đức Mẹ Mân Côi, Đức Cha Stêphanô có Thư Kêu gọi Cứu trợ Khẩn Thiết cho những gia đình Di dân từ các nơi  Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh…trở về địa phương đang gặp khó khăn.

Để giúp đúng đối tượng, các Cha trong các họ đạo  tiến hành lập Danh sách và gửi về cho Cha Quản hạt, tổng số 1570 gia đình có di dân ( không kể số người). Với số tiền lớn của Đức Cha  (1.000.000.000 )cộng thêm một ít của hạt, mỗi gia đình được hỗ trợ 650.000 đồng trong niềm vui và lòng biết ơn chân thành.

Ngoài ra, từ đầu Dịch Covid đến nay, các Cha Sở cùng với họ đạo đã, đang và sẽ tiếp tục giúp đỡ các gia đình tại chỗ nghèo, khuyết tật, neo đơn…bằng tiền, gạo, mì, nhu yếu phẩm… Trong đó có 3 họ đạo: Cái Rắn, Cái Cấm và Quản Long phục vụ những Bữa Cơm Không Đồng cho các khu Cách ly.

Chủ đề của ngày Khánh nhật Truyền giáo năm nay “Chúng tôi không thể không nói về những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe’ là lời mời gọi mọi người  mang tình yêu Giêsu đến cho tha nhân nhất là những anh chị em nghèo đói, bị dịch bệnh, vì ” Hội Thánh hiện hữu là để loan báo Tin Mừng” ( ĐGH Phaolô VI, Evangelii Nuntiandi 14)

                                                                                                      Bảo Lộc