Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 1 Mùa Chay B

print

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 1 Mùa Chay B

Mc 1,12-15

A. Hạt giống…

Bài Tin Mừng ngắn này gồm 2 phần :

  1. Tường thuật Chúa Giêsu chịu cám dỗ (cc 12-13) : Máccô không viết nhiều về những cơn cám dỗ, chỉ ghi hai chi tiết :

– Chúa Giêsu sống giữa loài dã thú : chi tiết này làm ứng nghiệm lời Isaia tiên báo về thời đại Messia (x. Is 11,6-9), đồng thời minh họa cho cảnh sống hài hòa giữa con người với muôn vật, làm sống lại hình ảnh tốt đẹp thuở ban đầu ở Vườn Địa Đàng (x.St 2,18-20). Qua chi tiết này Máccô ngụ ý Chúa Giêsu đã chiến thắng cám dỗ, cám dỗ chẳng làm gì được Ngài, chẳng thế phá vỡ liên hệ hài hòa giữa Chúa Giêsu với vũ trụ vạn vật.

– Có các thiên sứ hầu hạ người : chi tiết này ngụ ý Chúa Giêsu được Thiên Chúa cứu giúp và che chở.

  1. Lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu (cc 14-15): Đây là công thức tóm lược toàn thể sứ điệp Chúa Giêsu, gồm hai việc quan trọng là sám hối và tin vào Tin Mừng.

B… nảy mầm.

  1. Trong tiếng Do thái, chữ “cám dỗ” có nghĩa là “thử thách”, “thử tài”, giống như chữ “đi thi” của chúng ta ngày nay. Cám dỗ là đi thi : ai thắng cám dỗ là thi đậu, ai sa ngã là thi rớt. Bởi thế cám dỗ là dịp tốt để ta “lấy bằng cấp”. Tuy nhiên ta đừng khinh địch, hãy nhớ lời Chúa Giêsu căn dặn “Thứ quỷ này chỉ có thể thắng nhờ ăn chay cầu nguyện”, nhớ lời trong Kinh Lạy Cha “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”, và nhớ Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng này đã chiến thắng được nhờ sự trợ giúp và che chở của Thiên Chúa.
  2. Có người nói rằng đạo Công giáo đầy mặc cảm tội lỗi cho nên bao giờ cũng bắt đầu Thánh lễ bằng lời kêu gọi sám hối. Thực ra chính Chúa Giêsu cũng luôn kêu gọi sám hối. Cho nên đây không phải là mặc cảm mà là một thực tế : con người dễ đi lạc, cho nên cần luôn ý thức tình trạng lạc đường ấy để quay về.
  3. Một đêm giáng sinh nọ, Thánh Giêrônimô đang quỳ bên máng cỏ để suy niệm về mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người thì bỗng Chúa Hài Đồng hiện ra trong vầng sáng chói lòa. Ngài hỏi thánh nhân :

– Giêrônimô, con có gì làm quà cho Ta trong ngày Ta giáng sinh không ? 

– Lạy Chúa Hài Đồng, thánh nhân đáp, con xin dâng Chúa trái tim của con. 

– Được lắm, nhưng còn gì khác nữa không ? 

– Lạy Chúa, con xin dâng Chúa tất cả những gì con có và tất cả những gì con có thể.

– Con còn điều gì khác nữa không ?

– Con có điều gì khác để dâng Chúa nữa đâu. Thánh nhân khẩn khoản thưa.

Chúa Hài Đồng bảo : 

– Này Giêrônimô, hãy dâng cho ta cả những tội lỗi của con nữa.

– Ô lạy Chúa, Thánh nhân hốt hoảng hỏi lại, làm sao con dâng cho Chúa tội lỗi của con được ? 

– Được chứ ! Ta muốn con dâng cho Ta tội lỗi của con để Ta có thể tha thứ cho con. Đó là điều Ta rất mong đợi. 

Nghe thế, thánh nhân bật khóc vì sung sướng. (Trích “Món quà giáng sinh”).

  1. “Chúa Giêsu phán: Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy thống hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15).

Hết ngày lại đêm. Hết làm việc lại nghỉ ngơi. Và cứ thế, một ngày như mọi ngày. Thời gian cứ trôi, cho đến ngày Chúa phán với tôi “Thời kỳ đã mãn…”.

Vâng, ngày đó sẽ đến với tôi. Ước gì trong ngày đó tôi không vội vã, không lo sợ ăn năn vì đã thống hối từng ngày. Ước gì trong ngày đó tôi vẫn vô tư như hằng đêm ngủ say, như thánh Saviô vẫn vui chơi khi Chúa đến.

Lạy Chúa, thời đại Chúa đã đến, và đang đến từng ngày trong đời con. Con xin đón nhận trong sẵn sàng (Epphata).