Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 12 TN B

print

 Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 12 TN B

Mc 4,35-41

A. Hạt giống…

Phép lạ dẹp yên bão tố này chứng tỏ uy quyền của Chúa Giêsu trên sức mạnh thiên nhiên :

– Những chi tiết mô tả sức mạnh của thiên nhiên : một trận cuồng phong, sóng ập vào thuyền, thuyền đầy nước, các môn đệ hoảng sợ.

– Những chi tiết mô tả sức mạnh ưu việt của Chúa Giêsu : Ngài vẫn ngủ, Ngài hăm đe gió và truyền lệnh cho biển, sau chỉ một lời truyền của Ngài gió liền tắt và biển lặng như tờ ; sau phép lạ các môn đệ hỏi nhau “Người này là ai mà cả đến gió lẫn biển cũng tuân lệnh”.

B… nẩy mầm.

  1. Vì Chúa là chúa tể của thiên nhiên nên khi nhìn thiên nhiên, chúng ta phải dâng lời ca tụng Chúa. “Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh ; Chúc tụng Chúa đi mọi cơ binh thượng giới ; Chúc tụng Chúa đi mặt trời với mặt trăng ; Chúc tụng Chúa đi hỡi tinh tú muôn ngàn ; Chúc tụng Chúa đi nào mưa sương tất cả ; Chúc tụng Chúa đi mọi luồng gió cơn giông ; Chúc tụng Chúa đi sức nóng với lửa hồng ; Chúc tụng Chúa đi trời nồng và khí lạnh ; Chúc tụng Chúa đi nào sương đọng mưa tuôn ; Chúc tụng Chúa đi kìa thời đông tiết giá ; Chúc tụng Chúa đi nào băng phủ tuyết rơi ; Chúc tụng Chúa đi hỡi đêm ngày đắp đổi ; Chúc tụng Chúa đi ánh sáng và bóng tối ; Chúc tụng Chúa đi chớp giật với mây trôi…” (Tv 62 : Kinh Sáng Chúa nhựt Tuần I).
  2. Sức mạnh thiên nhiên cũng là những hiện tượng tự nhiên xảy đến trong cơ thể ta. Thí dụ : lúc ta khoẻ khi ta bệnh, khi ta trẻ lúc ta già… Có lúc sức khoẻ suy sụp làm ta tưởng mình đang trên một chiếc thuyền gặp cuồng phong bão táp. Và khi đó hình như Chúa vẫn ngủ. Nhưng thực sự Ngài không ngủ, Ngài vẫn là người lèo lái dẫn dắt thuyền đời của ta. Hãy phó thác cho Ngài dẫn dắt.
  3. Thi sĩ Lord Tennyson và một người bạn đang đi dạo trong vườn hoa và cùng nhau trao đổi về những chủ đề thời thượng của quần chúng. Là một Kitô-hữu, người bạn muốn biết thái độ của thi sĩ đối với đức Kitô. Sau mấy giây thinh lặng, người bạn hỏi : “Anh có khi nào nghĩ về đức Kitô không ?” Tennyson đưa tay ngắt một bông hoa rực rỡ toả hương bên đường, nói : “Như mặt trời đối với đoá hoa thế nào, thì đức Kitô đối với tôi cũng vậy.” (Góp nhặt)