Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 26 Thường Niên A

print

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 26 Thường Niên A

Mt 21,28-32

A. Hạt giống…

Chúa Giêsu kể dụ ngôn về hai người con đều được cha gọi đi làm vườn nho : đứa thứ nhất đáp “không” nhưng sau đó hối hận đi làm ; còn đứa thứ hai mau mắn đáp “vâng” nhưng sau đó không đi làm.

Áp dụng vào thời Chúa Giêsu : đứa nói “vâng” mà không làm chính là dân Do thái ; còn đứa nói “không” nhưng sau đó hối hận và đi làm là dân ngoại.

Áp dụng vào thời chúng ta : điều quan trọng là làm theo thánh ý Chúa chứ không phải nói luôn miệng vâng vâng dạ dạ.

B. Nảy mầm.

  1. Theo tinh thần của bài Tin Mừng này, việc đọc kinh cầu nguyện không quan trọng bằng việc thường xuyên tìm hiểu để thi hành ý Chúa. Ở một chỗ khác trong Tin Mừng, Chúa Giêsu còn nói rõ hơn : “Không phải những ai luôn miệng đọc ‘lạy Chúa, lạy Chúa’ mà được vào Nước Trời, mà là những kẻ thi hành thánh ý Chúa”.
  2. Cũng theo tinh thần bài Tin Mừng này, việc đọc kinh cầu nguyện cũng không quan trọng bằng việc sám hối, tức là nhận biết mình sai và quyết tâm sửa sai.
  3. “Tôi bảo thật các ông : những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông”. Có bản khác không dịch là “trước” mà dịch là “thay chỗ”. Như thế lời Chúa Giêsu là : “Những người thu thuế và các cô gái điếm vào nước Thiên Chúa thay chỗ các ông”. Nghĩa là kẻ đọc kinh cầu nguyện bao nhiêu đi nữa mà không thi hành ý Chúa thì cũng không được vào Nước Thiên Chúa.

Hình như lối sống đạo của chúng ta chỉ là lo đọc kinh cầu nguyện. Có bao nhiêu người quan tâm tìm biết ý Chúa để thi hành ?

  1. Nói như trên không có nghĩa là việc đọc kinh cầu nguyện là không cần thiết và hoàn toàn vô ích. Chúa nói vậy để nhắc ta nhớ một điều quan trọng là đang khi đọc kinh cầu nguyện, đừng chỉ đọc như một cái máy cassette mà phải vừa đọc vừa suy để khám phá ý Chúa.
  2. Việc Chúa Giêsu khen người thứ nhất (ban đầu nói “không” nhưng sau đó hối hận và đi làm) cho ta thấy rằng : đối với Chúa, việc sai lỗi không quan trọng. Điều quan trọng là hối hận và sửa lỗi.
  3. Một người kia rơi vào thói rượu chè, dẫn anh đến bỏ bê gia đình và bỏ cả Chúa nữa. Một hôm anh lủi thủi đi trên đường và cảm thấy chán chường với nếp sống hiện tại của mình. Bỗng anh thấy một chiếc đinh cũ đã cong queo và rỉ sét đang nằm trong rãnh nước vệ đường. Anh nhặt lên, đem về đặt lên đe để uốn cho nó thẳng lại ; rồi anh đánh sạch lớp rỉ sét. Chiếc đinh đã trở lại hầu như mới.

Thành quả việc làm này đã thúc đẩy anh hoán cải. Anh đã bỏ được rượu và quay về với gia đình và với Chúa.

Bài Tin Mừng hôm nay cũng mời gọi và thúc đẩy mỗi người chúng ta làm lại cuộc đời mình như thế. (Mark Link, Vision 2000)