Hạt Sóc Trăng: Giao Lưu Trại Hè “Hành Trình Hiệp Nhất”, Và Ngày Họp Mặt Ơn Gọi Hạt.

print

Hạt Sóc Trăng: Giao Lưu Trại Hè “Hành Trình Hiệp Nhất”,

 Ngày 29/04/2023, lúc 7 giờ 00 sáng, các em ngành Nghĩa Sĩ của các họ đạo tề tựu về Nhà thờ Sóc Trăng, cùng tham gia Hội trại “Hành Trình Hiệp Nhất”. Gần 300 em thiếu nhi ở các họ đạo cùng tham gia học hỏi, và giao lưu với nhau trong tinh thần hiệp nhất.

“Hành trình hiệp nhất” là một chương trình trại liên xứ quy mô lớn do hạt Sóc Trăng tổ chức với sự cộng tác của quý cha cùng các anh chị huynh trưởng từ các xứ đoàn. Đây là một sân chơi lành thánh quy tụ các em thiếu nhi trong hạt nhằm giúp các em thiếu nhi có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, phát triển và rèn luyện về mặt tự nhiên lẫn siêu nhiên – vừa kết hiệp với Chúa, vừa gắn kết với nhau.

Và Ngày Họp Mặt Ơn Gọi Hạt.

Ngày 30/04/2023, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành: các em trong hạt qui tụ về họ đạo Bãi Giá cùng học hỏi, tìm hiểu Ơn Thiên Triệu. Xin Chúa ban nhiều thợ gặt cho cánh đồng truyền giáo đồng bằng sông Cửu Long, xin cho các ban trẻ quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi, để dấn thân phục vụ cho đồng lúa đã “đã chín vàng”, đang chờ những “thợ gặt” lành nghề. “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Lc 10, 2)

MVTT/Hạt Sóc Trăng