Hạt Sóc Trăng Tổ Chức Buổi Họp Mặt Gia Đình

print

Hạt Sóc Trăng Tổ Chức Buổi Họp Mặt Gia Đình

Ngày thứ bảy 18/7/2020, hạt Sóc Trăng tổ chức buổi họp mặt gia đình (Ban mục vụ gia đình) tại ao Bà Om, Trà Vinh.

Có khoảng 100 người tham dự trong tinh thần hiệp thông giao lưu với nhau, cùng chia sẻ niềm vui nổi buồn trong đời sống gia đình.

MVTT/Hạt Sóc Trăng