Hạt Sóc Trăng: Trại Hè Giao Lưu

print

Hạt Sóc Trăng: Trại Hè Giao Lưu

Ngày 15/07/2019 HĐ. Đại Tâm tổ chức buổi giao lưu lửa trại với HĐ. Mỹ Xuyên và Ngăn Rô, Long Phú, và Sóc Trăng. 

Fr. nguyen vien