Hạt Vị Thanh: Họp mặt Gia trưởng và Hiền mẫu

print

Hạt Vị Thanh: Họp mặt Gia trưởng và Hiền mẫu

Thứ Bảy, ngày 15/ 10/ 2022, tại nhà thờ Vị Thanh đã diễn buổi họp mặt Gia trưởng và Hiễn mẫu cấp Hạt. Với chủ đề: “Gia đình sống Hiệp hành trong thời đại qua truyền thông”.
Ước mong rằng, trong năm hiệp hành này: Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ, các Gia trưởng và Hiền mẫu sẽ “đi trên cùng một con đường”, qua việc: Gặp gỡ – Lắng nghe – Phân định.

Lạy Nữ Vương Rất thánh Mân Côi, cầu cho chúng con.

MVTT/ Hạt Vị Thanh.