Hãy Nghe Lời Ngài: BCYL CN 2 Mùa Chay Năm A

print

CN II MÙA CHAY (A)- hãy nghe lời Người