Hiền Mẫu Họ Đạo Sóc Trăng Mừng Bổn Mạng

print

Hiền Mẫu Họ Đạo Sóc Trăng Mừng Bổn Mạng

Mừng kính thánh nữ Mônica, vị thánh được chọn làm bổn mạng của giới hiền mẫu, với sự đồng hành của cha sở Clemente Nguyễn Văn Lanh, giới hiền mẫu họ đạo Sóc Trăng tổ chức một buổi tĩnh tâm.

Trong dịp này các chị em giới hiền mẫu Sóc Trăng được lắng nghe sự chia sẻ của cha Gioakim, cha sở họ đạo Tam Sóc gợi lên hình mẫu sống đạo đức cũng như phẩm hạnh người hiền mẫu mang tính truyền thống của phụ nữ Việt Nam; sau bài chia sẻ các chị em được xưng tội và tham dự thánh lễ hết sức sốt sắng; đặc biệt trong dịp trọng đại này có thêm 12 chị em xin gia nhập hội Các Bà Mẹ Công Giáo.

MVTT/Hạt Sóc Trăng