Họ Đạo Tân Lộc : Tổng kết  và Khai Giảng các Lớp Giáo Lý năm học 2022-2023.

print

Họ Đạo Tân Lộc : Tổng kết  và Khai Giảng các Lớp Giáo Lý năm học 2022-2023.

Họ Đạo Tân Lộc chúng con cử hành nghi thức tổng kết năm học 2021-2022 và Khai Giảng các Lớp Giáo Lý năm học 2022-2023.

– Với sự quan tâm đặc biệt của Cha Sở, Cha Phó, quý Sơ, quý Thầy Cô Giáo Lý Viên, các bạn Huynh – Dự Trưởng và có mặt đông đủ các bạn Học Sinh Giáo Lý từ Khối lớp Khai Tâm đến khối Bao Đồng, nên các nghi thức mới được thành công, tốt đẹp.

– Bên cạnh đó, chúng con trân thành cảm ơn Cha Sở, Cha Phó và quý ân nhân, vì những món quá khích lệ tinh thần chúng con trong quá trình học biết Chúa, nguyện xin Chúa luôn ban ơn cho hai Cha và quý ân nhân.

– Chúng con nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Các Thánh luôn soi sáng, ban các ơn cần thiết trên quý Cha, quý Sơ, và đặc biệt là quý Thầy Cô Giáo Lý Viên, các anh chị Huynh – Dự Trưởng đồng hành, cùng toàn thể các bạn Học Sinh Giáo Lý của Họ Đạo. Để sau một năm cố gắng học hiểu Giáo Lý, chúng con gặt hái được kết quả đáng như lòng Chúa mong đợi.

MVTT/Hạt Cà Mau