Họ Chánh Tòa CT: Huynh TrưởngTNTT Tuyên hứa

print

Họ Chánh Tòa CT: Huynh TrưởngTNTT Tuyên hứa

Trong niềm vui hân hoan, vào lúc 7h00 ngày 02/09/2018, Xứ đoàn Thánh Tâm . Họ Đạo Chánh Tòa Cần Thơ đã tổ chức Thánh lễ Tuyên hứa cho các 3 Huynh Trưởng Cấp I và 4 Trưởng Cấp II và Nghi thức tiếp nhận Dự Trưởng cho 1 em.

         Cha Tuyên Úy Bênêdicto đã ban huấn từ chia sẻ với các Trưởng sắp được tuyên hứa về các bổn phận của người Thiếu nhi Thánh Thể, noi gương và học theo đồng thời mỗi người Thiếu nhi Thánh Thể phải biết ‘kết hợp mật thiết với Anh Cả Giêsu.’Ngài không quên mời gọi các em hãy cầu nguyện, gắn bó và lắng nghe Lời Chúa, kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể như tôn chỉ của phong trào Thiếu nhi Thánh Thể.

          Thứ đến, Cha Tuyên úy đã chủ sự nghi thức Tuyên hứa cho các em. Mở đầu nghi thức là phần làm phép khăn. Sau đó là phần tiếp nhận Dự Trưởng cho Em Tôma Trần Trọng Nghĩa , Tuyên hứa cấp I và trao khăn cho 3 Tân Huynh Trưởng em: Phanxicô Đoàn Trung Hiếu; Maria Nguyễn Ngọc Tuyết Mai ; Antôn Trần Đoàn Quốc Anh . Cùng 4 Huynh Trưởng Cấp II : Tr. Maria Trần Thị Hồng Vân ; Tr. Têrêsa Trương Hồng Hạnh ; Tr. Agnes Dương Đỗ Phương Uyên ; Tr. Anê Nguyễn Võ Phương Trinh . Cha Tuyên úy đã mời cộng đoàn cùng cho các em vỗ một tràng pháo tay sau khi đã kết thúc nghi thức Tuyên hứa. Sau đó là các phần nghi thức phụng vụ trong Thánh lễ.

MVTT_HĐ Chánh Tòa CT

Bài viết – Video : Anê Phương Trinh .

Hình Ảnh : Tr. Thiên Trang – Chí Cường .