Họ Đạo Bạc Liêu Tiễn Đưa Cha Phó Cũ Và Đón Cha Phó Mới

print

Họ Đạo Bạc Liêu Tiễn Đưa Cha Phó Cũ Và Đón Cha Phó Mới

Hôm nay 7/8/2019 Họ đạo Bạc Liêu dâng Thánh lễ tạ ơn tiễn đưa Cha Giuse Phạm Thành Công đi nhậm nhiệm sở mới và đón Cha Phó mới Gb. Hồ Vĩnh Phúc về làm Cha phó Bạc Liêu.

Trong thánh lễ đồng tế với Cha phó mới có Quý Cha trong Hạt Bạc Liêu và một số cha thân quen, cha Pr. Trần Văn Thơ (O.P.) đã chia sẻ về Sứ Vụ Linh Mục ra đi, phục vụ trong tâm tình tin tưởng và cậy trông vì biết có Chúa luôn đồng hành.

Xin chúc hai cha luôn hạnh phúc trong sứ vụ của mình.

MVTT/Hạt Bạc Liêu