Họ đạo Bến Bàu đón hai cha phó: Phêrô Lê Việt Tân và Gioan Kim Khẩu Nguyễn Hoàng Hải.

print

Họ đạo Bến Bàu đón hai cha phó:

Phêrô Lê Việt Tân và Gioan Kim Khẩu Nguyễn Hoàng Hải.

Tin Hạt Bạc Liêu: Hôm nay, ngày 22/7/2023 họ đạo Bến Bàu Hân hoan chào đón hai cha phó: Phêrô Lê Việt Tân và Gioan Kim Khẩu Nguyễn Hoàng Hải.

MVTT/Hạt Bạc Liêu