Họ Đạo Bến Bàu Hân Hoan Đón Chào Cha Sở Và Cha Phó Mới

print

Họ Đạo Bến Bàu Hân Hoan Đón Chào Cha Sở Và Cha Phó Mới

Hôm nay ngày 7/7/2020 là một ngày “Song Hỷ” của họ đạo Bến Bàu vì cùng một lúc được hân hoan đón chào cha sở và cha phó mới: cha sở Giuse Trần Đình Phượng và cha phó Giuse Nguyễn Thiên Thăng.

Tân cha sở Giuse Trần Đình Phượng chủ tế trong thánh lễ nhậm chức vào lúc 9g30. Cùng đồng tế với cha sở có cha phó, cha Quản Hạt Bạc Liêu, cha Quản Hạt Sóc Trăng, cha Quản Hạt Cà Mau, và quý cha Hạt Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau, quý tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân họ Bến Bàu.

Cha Mátthêu Nguyễn Văn Cảnh giảng lễ đã chúc hai cha luôn là những Mục Tử nhiệt thành chăm sóc đoàn chiên như lòng Chúa ước mong, như lòng dân mong đợi.

MVTT/Hạt Bạc Liêu