Họ Đạo Cà Mau Rước Kiệu Cung Nghinh Đức Mẹ Maria Mân Côi

print

Họ Đạo Cà Mau Rước Kiệu Cung Nghinh Đức Mẹ Maria Mân Côi

Trong ngày tĩnh tâm tháng 10 của các Linh mục và Tu sĩ nam nữ của Giáo hạt Cà Mau, Đức Giám mục Stêphanô hiện diện và huấn dụ : “ Ngoài việc lần Chuổi mà giáo dân Việt Nam làm rất tốt thì còn cần ý thức và thực hiện hai mệnh lệnh còn lại của Đức Mẹ là phải Cải thiện đời sống và Tôn sùng Mẫu Tâm nữa”

Để gây ý thức và để mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, tối ngày 4/10, họ đạo Cà Mau long trọng rước Kiệu quanh nhà thờ và vang lời tôn vinh Mẹ bằng lời ca tiếng hát , suy niệm 5 Mầu nhiệm và tràng kinh Kính Mừng

Sau rước Kiệu là Thánh Lễ tại Núi Đức Mẹ với sự tham dự đông đảo giáo dân và hai Cha sở Phaolô và Cha phó Phêrô đồng tế. Qua bài giảng Cha Phó đã nhấn mạnh đến 3 mệnh lệnh của Đức Mẹ khi hiện ra tại Fatima năm 1917…

Phạm Dũng

                    

Bài viết liên quan