Họ Đạo Cà Mau Sống Tháng 11: Cầu Cho Các Kitô  Hữu Qua Đời

print

Họ Đạo Cà Mau Sống Tháng 11: Cầu Cho Các Kitô  Hữu Qua Đời

Để bước vào tháng 11, sống Màu nhiệm Các Thánh thông công, mừng kính các Thánh Nam Nữ và cầu nguyện cho Kito hữu qua đời, giáo dân được nhắc cố gắng làm các việc : đọc lời nguyện ngắn ” Lạy Chúa Giêsu xin tha  tội cho chúng tôi….xin đem các linh hồn lên Thiên đàng…. “, hy sinh hãm mình, viếng Đất Thánh, cầu lễ và xin lễ.

Vào lúc 16 giờ chiều ngày 2/11, họ đạo tổ chức Thánh lễ tại Đất Thánh với sự tham dự của Cha sở Quản Long, cho Phó họ Giá Rai, hai Cha nhà và đông đảo bà con giáo dân. Trong bài giảng Cha Phêrô Trương Lê Đệ đến tình yêu hy sinh, cứu độ của Đưc Kito và lòng tin, hy vọng vào Ngài của tất cả những ai muốn được Ơn tha thứ để sống hạnh phúc với Người ” Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ta thì đầu có chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Ta sẽ không bao giờ phải chết” ( Ga 11, 25-26)

                                                                                                                         Bảo Lộc