Họ Đạo Cái Cấm Mừng Hồng Ân Thánh Hiến

print

Họ Đạo Cái Cấm Mừng Hồng Ân Thánh Hiến

Ngày 27/01/2021 vừa qua, Họ đạo Cái Cấm hân hoan mừng Hồng Ân Thánh Hiến của nữ tu Maria Đôminicô Nguyễn Thị Nhí, là người con của Họ đạo, đã được tiên khấn ngày 01/01/2021 tại Nguyện đường Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ.

Trong Thánh lễ Tạ ơn có sự hiện diện của quý Cha đồng tế, quý ân nhân, thân nhân của Nữ tu Maria, cùng với quý khách và bà con giáo dân trong Họ đạo Cái Cấm đến chia sẻ niềm vui, hiệp lời cầu nguyện cho Họ đạo và đặc biệt là Nữ tu Maria.

Năm 2021, Họ đạo Cái Cấm mừng kỷ niệm 120 năm thành lập (1901-2021). Trong suốt chặng đường lịch sử, Thiên Chúa đã thương ban cho Họ đạo muôn ơn phúc lành và Họ đạo Cái Cấm cũng đáp lại tiếng Chúa bằng nhiều hoa trái ơn gọi, đến nay đã có 2 Linh mục, 4 Nữ tu và 2 dự tu. Chị Maria Đôminicô Nguyễn Thị Nhí cũng chính là hoa trái thứ tư của xứ đạo vùng xa này.

Nguyện xin Chúa thương yêu gìn giữ những Người Con mà Chúa đã chọn, và chúc lành cho tất cả bà con Giáo dân trong Họ đạo Cái Cấm, luôn được thăng tiến trong đời sống đức tin và tiếp tục cống hiến cho Giáo Hội thêm nhiều hoa trái ơn gọi như lòng Chúa mong ước.

MVTT/Hạt Cà Mau