Họ đạo Chủ Chí mừng 90 năm thành lập họ đạo

print

Họ đạo Chủ Chí mừng 90 năm thành lập họ đạo

Ngày 6/1/2023: Họ đạo Chủ Chí mừng 90 năm thành lập họ đạo, 14 năm tái thiết và xây dựng hoàn thành.