Họ Đạo Cờ Đỏ Viếng Đất Thánh Các Linh Mục GPCT

print

Họ Đạo Cờ Đỏ Viếng Đất Thánh Các Linh Mục GPCT

Hôm nay ngày 21/11/2020 sau ngày “Nhớ ơn Thầy” Họ Đạo Cờ Đỏ cũng có một ngày nhớ ơn Quý cha GPCT đặc biệt quý cha đã từng phục vụ tại Họ Đạo Cờ Đỏ.

Dưới sự hướng dẫn của cha sở, bà con đã đến viếng mộ quý cha tại Đất Thánh Các Linh Mục GPCT, cắm hoa và thắp nhang nơi phần mộ quý cha.

Sau đó bà con vào nhà nguyện dâng lễ cầu nguyện cho tất cả quý cha GPCT đã qua đời cách riêng cha Maurice Longet, cha Dom Vũ Phụng Thiên, cha Micae Trần Đức Duy, cha Phêrô Trương Điệu. Đồng tế với cha sở còn có cha Giuse Ngô Thanh Bính trước đây cũng có thời gian kiêm nhiệm Họ đạo Cờ Đỏ và nay đang nghỉ hưu tại nhà hưu LM GPCT.

Xin Chúa cho linh hồn Quý cha sớm được hạnh phúc bên Chúa muôn đời.

Khôi Nguyên