Họ Đạo Đại Hải: Rước Lễ Lần Đầu Và Rước Lễ Trọng Thể

print

Họ Đạo Đại Hải: Rước Lễ Lần Đầu Và Rước Lễ Trọng Thể

Hôm nay ngày 20.09.2020 Họ Đạo Đại Hải vui mừng đón nhận 50 em Rước Lễ lần đầu và 34 em Rước lễ trọng thể.

Trong tâm tình tạ ơn của Thánh lễ hôm nay thật trang nghiêm, với lời nhắn nhủ trong bài giảng dành cho các em:

– Rước lễ lần đầu: Là Sống BTTT là trở nên tấm bánh cho mọi người như CGS, nghĩa là phục vụ anh em trong yêu thương.Các Con hãy siêng năng tham dự thánh lễ, nhất là lễ Chúa nhật, đừng bao giờ bỏ lễ khi không có lý do chính đáng. Trong thánh lễ các Con được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và Thánh thể. Đó là chính là của ăn để các con được sống muôn đời.

– Rước lễ Trọng thể:•  Chuyên cần cầu nguyện, lắng nghe, suy niệm và sống Lời Chúa. Chăm chỉ lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Can đảm tuyên xưng đức tin công giáo trong đời sống, và hăng say loan báo Tin Mừng của Chúa cho thế giới hôm nay.

Xin Chúc Mừng

Họ Đạo Đại Hải