Họ Đạo Đồng Lào Đón Cha Sở Mới

print

Họ Đạo Đồng Lào Đón Cha Sở Mới

 Vào lúc 9h00, ngày 2/8/2023, cộng đoàn Họ đạo Đồng Lào thuộc giáo hạt Trà Lồng, đã hân hoan đón mừng cha sở mới Giuse Bùi Phú Quốc

Nghi thức nhậm chức linh mục chánh sở được diễn ra trang trọng và hợp luật, dưới sự chủ sự của Cha quản hạt Trà Lồng. Cùng hiệp thông với Cha Giuse, có sự hiện diện gần 30 Cha: Cha Quản Hạt Vị thanh, quý Cha hạt Vị Thanh đưa tiễn, quý Cha hạt Trà Lồng đón người anh em mới. Đồng thời, có sự hiện diện bà con giáo dân Họ đạo Đồng Lào đón vị chủ chăn của mình. Cũng như quý thân nhân, ân nhân của Cha Giuse và giáo dân Họ đạo Xaviê tiễn cha về xứ mới. Sau phần nghi thức nhậm chức, Tân Chánh sở đã chủ sự Thánh Lễ, cầu nguyện cho họ đạo Đồng Lào, cách riêng cho chính bản thân Cha được chu toàn bổn phận mà Chúa và giáo hội trao phó cho mình.

Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên Cha Giuse. Xin Chúa gìn giữ Cha Giuse trên mọi nẻo đường đời.

MVTT/Hạt Trà Lồng