Họ Đạo Đường Láng Kiệu Đức Mẹ Kết Thúc Tháng Mân Côi

print

Qua Tràng Chuỗi Mẹ Bên Con

Nâng niu tràng chuỗi trên tay

Kính Mừng con đọc tháng ngày Mẹ ơi

Vui Thương Mừng Sáng trong đời

Nguyện cùng kết hiệp với lời xin vâng

 

Mẹ ơi! Xin mãi đỡ nâng

Cho Tin Cậy Mến theo chân con hoài

Sống đời nhân chứng hôm nay

Tin Mừng toả sáng ánh mai thiên đường

 

Đoàn con lữ khách tha hương

Quê trần gian khó, Mẹ thương dắt dìu

Dẫn qua thử thách sớm chiều

Mai về bên Mẹ thật nhiều sướng vui

 

Con dâng cay đắng ngọt bùi

Hoà trong tràng chuỗi, ngậm ngùi sẽ vơi

Bên con mãi nhé Mẹ ơi

Tháng Mười tiếp nối trong lời Mân Côi

Anna Anh Đào