Họ Đạo Kinh Đức Bà Cha Đón Phó Mới

print

Họ Đạo Kinh Đức Bà Cha Đón Phó Mới

Trong đợt bổ nhiệm Linh Mục năm nay Hạt Trà Lồng có thêm 2 Tân Linh Mục thuộc khoá 13 Đại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ: Ngày 1/8/2019, cha Pr Nguyễn Minh Bân, sinh năm 1987, về làm cha phó Họ Trà Cú và ngày 3/8/2019, cha Pr. Hồ Văn Đệ, sinh năm 1989, về làm cha phó Họ Kinh Đức Bà.

Nghi thức đón tiếp quý Cha phó của Hạt Trà Lồng diễn ra trong bầu khí thân tình và đơn sơ.

Ước mong quý cha với sức trẻ và nhiệt tình sẽ làm cho Hạt Trà Lồng thêm khởi sắc.

                MVTT/Hạt Trà Lồng